En kämpe för demokrati, fred, miljö och social rättvisa: Anna Lindhagen, 1870 – 1941

Kjell Andersson:

Anna Lindhagen växte upp i ett borgerligt hem i Stockholm. Hennes bror Carl Lindhagen var vid den tiden borgmästare i huvudstaden. Hon utbildade sig först till sjuksköterska inom Röda Korset, men blev istället kontorist på Norstedts förlag.

Vad som sedan förändrade hennes liv radikalt var när hon gick med i Föreningen för Välgörenhetens ordnande i Stockholm. Där kom hon i närkontakt med den utbredda fattigdomen och hemlösheten som då fanns i huvudstaden.

År 1902 när hon var 32 år gammal började Anna arbeta som barninspektör med uppgift att resa runt i landet och inspektera fosterhem. Under dessa långa resor och många besök lärde Anna känna Ellen Key. Det sammanträffandet förändrade ytterligare Anna Lindhagens liv. Hon blev då en av de ledande personerna för den då begynnande kampen för kvinnlig rösträtt i vårt land. Anna blev då också politiskt omvänd från att tidigare har varit liberal till att ta steget till vänster och engagera sig i den socialdemokratiska rörelsen. Hennes bror Carl hade tagit samma beslut . Anna Lindhagen blev då redaktör för den socialdemokratiska tidningen Morgonbris.

Samtidigt blev hon invald i Stockholms kommunfullmäktige. Anna blev dessutom ordförande för föreningen Stockholms Koloniträdgårdar.

Samtidigt var hon även med om att bilda Naturskyddsföreningen i vårt land. Året var 1909. Så man kan lugnt påstå att Anna Lindhagen gjorde en raketkarriär inom t.ex socialdemokratin. Hon hade många järn i elden som man brukar säga. Anna Lindhagen var en person som fick saker och ting utförda och hon var känd för att alltid sprida glädje och harmoni omkring sig. Kort sagt. Anna Lindhagen var en driftig kvinna samtidigt väldigt omtyckt.

Under första världskriget 1914- 1918, åkte hon tillsammans med bland andra Elin Wägner ner till Haag för att försöka stoppa det då pågående kriget. Året var 1915. Anna Lindhagen gick i sina tal, som hon då höll i Haag, till häftigt angrepp mot de dåtida styrande politikern ute i Europa samt den nationalism som hade framtvingat första världskriget. Hon ansåg att kriget var rent ut sagt idiotiskt. Hon avskydde de nationalistiska stämningar som då rådde ute i Europa och ansåg att humanismen och solidariteten måste komma i första rummet. I sina tal åberopade hon de stora diktarna från Tyskland Goethe , Immanuel Kant och de stora Filosoferna från Frankrike Voltaire och Jean Jacques Rousseau med flera.

Tillsammans med sin bror Carl Lindhagen deltog hon 1917 i bildandet av Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Hennes antimilitaristiska övertygelse var avgörande för henne när hon tog det steget. Efter att det nya socialistiska vänsterpartiet blivit Sveriges Kommunistiska Parti återvände hon (1923) till socialdemokraterna.

1919 deltog Anna Lindhagen i bildandet av Rädda Barnen tillsammans med de båda författarinnorna Elin Wägner och Anna-Lena Elgström. Anna Lindhagen blev då en av de som valdes in i styrelsen för Rädda Barnen. Till sist ska tilläggas att de flesta av dessa kvinnor som för ungefär hundra år sedan , lite drygt, kämpade för kvinnlig rösträtt bestod till den allra största delen av kvinnor från borgerliga hem, men vad som utmärkte dem alla som t.ex Anna Lindhagen Ellen Key och Elin Wägner med flera var att de hade ett starkt socialt patos som yttrade sig i att de kämpade för alla kvinnor i vårt land, även kvinnor från arbetarklassen. Dessutom ska tilläggas att dessa kvinnor från borgarklassen hade fått en utbildning att falla tillbaks på samtidigt som de lärde känna varandra . Och de var oftast inte gifta heller, vilket då bidrog till att de ej hade någon familj att sköta och ta hand om. De hade också ett brett kontaktnät.

Anna Lindhagen ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Stockholm. I en av koloniträdgårdarna på Söder i Stockholm finns en promenadstig uppkallad efter Anna Lindhagen.

Uppgifterna i artikeln är tagna ur boken Glöd och Visdom . Mina vägvisare för barnets Rättigheter av barnläkaren Lars H. Gustavsson. Boken är utgiven på Norstedts förlag 2020.

Kjell Andersson

You May Also Like