Foto: amazenn / Pixabay.

Ovännen

Ovännens idéer
är ofta uppe i det blå
och allt som denne säger
det retar jag mig på
och ovännens små tankar
är av bedrövlig sort
som jag vill skjuta ifrån mig
men det vill ej falla bort
det klistrar sig fast
och gör mig sur och tvär
men stångas med min ovän
är ändå kärt besvär
hen fyller ju en lucka
i ack mitt tomma liv
ett alldeles nödvändigt
och nöjsamt tidsfördriv.

Lena Staaf

You May Also Like