Foto: Rene Forsman

Intervju med ordföranden i Ensamkommandes Förbund Eskilstuna

Ensamkommandes Förbund har sedan i somras en lokal förening här i Eskilstuna. Dess medlemmar hoppas snart på allvar komma igång med sin verksamhet. eFOLKET har träffat deras ordförande, Mohammad Reza.

Ensamkommandes Förbund bildades år 2012 av ungdomar som ensamma invandrat till Sverige. Förbundet bildades med syfte att ge en röst åt de ensamkommande, som i Sverige är en grupp som i mycket inte har en talan i samhällsdebatten. Ensamkommandes Förbund ämnar också att vara andra ensamkommande behjälpliga i deras asylprocesser och se till att de behandlas på ett värdigt sätt samt får sina rättigheter respekterade.

Ensamkommandes Förbund finns i dag registrerade på 17 orter. En av de 17 orterna är Eskilstuna. eFOLKET har pratat med dess ordförande, Mohammad Reza.

– Vi registrerade oss som förening redan i somras, men på grund av att många av oss ensamkommande flyttas runt över hela Sverige, i och med avslag i asylprocesserna, är det svårt att kunna ställa upp en stabil styrelse. Nu är vi dock på gång och hoppas ha format en ny styrelse inom en månad.

Vad kommer era huvudsakliga frågor att bli här i Eskilstuna?

– Precis som Ensamkommandes Förbund nationellt kommer vi arbeta för att stödja de ungdomar som är mitt i sina asylprocesser. För två år sedan fanns det i denna stad 400 ensamkommande ungdomar, i dag är vi runt 200, och bland oss 200 är det många som ännu inte fått beslut i sina asylansökningar. Bland dessa är oron inför framtiden stor, och situationen när det gäller boendesituation är för många extremt osäker.

Mer konkret hur kommer ni bistå dessa ungdomar?

– Vi kommer arbeta för att fler Eskilstuna-bor öppnar sina hem för dom som saknar bostad. Det finns några personer i denna stad som gör en enorm insats, men det räcker inte tyvärr. Får inte de bostadslösa ungdomarna ett hem att bo i kommer dom att skickas bort långt ut i landet, till något av Migrationsverkets anläggningar. Det betyder att de slits bort från både kamrater och skolgång, vilket redan skett, åtskilliga bekanta till mig finns inte längre kvar i Eskilstuna.

Riskerar inte denna grupp mycket otäckheter när de är i en sådan utsatt situation?

– Absolut riskerar de det! Många av dem är desperata och är villiga att flytta in vart som helst. Vi känner till många fall där ungdomar utnyttjats sexuellt av dem de blivit inhysta hos. För att inte tala om de ungdomar som väljer att bo på gatan, där är till exempel drogmissbruk inte en sällsynthet.

Något mer ni kommer satsa på här i Eskilstuna när det gäller ensamkommande ungdomar?

– Ja. När det gäller ungdomarnas studier är många i skriande behov av hjälp. I hela familjer finns det oftast regelbunden hjälp att finna, men de ensamkommande tampas både med språkförbistringar och frånvaro av människor som kan förklara läxorna för dem. Vi hoppas helt enkelt få till någon form av läxhjälp, där frivilliga som kan svenska hjälper de ensamkommande med sina studier.

Mohammad, tack för intervjun!

– Tack själv!