Internationella arbetarförfattare (5): Väinö Linna 1920-1992

Väinö Linna räknas in bland de största proletärförfattarna i Norden, ja faktiskt i hela världen. Han hade redan som ung pojke arbetat både som fabriksarbetare och skogsarbetare.

Väinö Linnas storhet som författare vilar på hans romansvit Högt bland Saarijärvis moar, Upp trälar samt Söner av ett folk . Dessutom på hans berömda krigsroman från andra världskriget, Okänd Soldat. De tre förstnämnda böckerna berättar om en torparfamilj i en  by i  centrala Finland. Där finns också en  herrgård och en prästgård. Vid vilka torparna gör sina dagsverken. Läsaren får följa deras liv som innebär ett dagligt slit för brödfödan. Böckerna handlar också om när socialismens idé når och griper byns torpare, skräddare, murare och lantarbetare.

Det är även en romansvit om kamp mot överheten. De beskriver Finlands historia från början av 1900-talet, inklusive inbördeskriget, och vidare fram till 1950-talet. En skildring av utsatta människors kamp.

Romanen Okänd Soldat är en dramatisk berättelse om en kulspruteplutons agerande under åren 1941 till 1944, andra världskriget. Väinö Linna deltog själv som soldat. Berättelsen har filmats ett antal gånger. Så sent som för bara något år sedan visades den senaste versionen på svenska biografer. Med romanen Okänd soldat ville Väinö Linna försöka beskriva krigets rätta ansikte.

Med dessa fyra klassiska romaner skrev Väinö Linna in sig som en av de stora proletärförfattarna under 1900-talet, vid sidan av såna namn som våra egna Jan Fridegård, Gustav Hedenvind Eriksson och Martin Koch.

Kjell Andersson

You May Also Like