Sinclair Lewis. Bilden från bt.se

Kortintroduktion: Sinclair Lewis (1885 – 1951) och romanen “Sånt händer inte här”

Det finns romaner som har ett visionärt syfte. Författaren försöker se in i framtiden. En sådan roman är Sånt händer inte här av den amerikanske författaren Sinclair Lewis. Han är för övrigt den första författaren från USA som fick nobelpriset i litteratur. Året var 1930.

Sånt händer inte här gavs ut 1935. Boken har just på grund av sitt innehåll fått en ny aktualitet med anledning av de senaste årens politiska utveckling i USA. Det vill säga sedan Donald Trump flyttade in i Vita Huset i Washington.

Men låt oss först begrunda hur den politiska situationen såg ut när 1935 gav ut sin visionära roman. I Italien satt Mussolini och det fascistiska partiet sedan början av 20-talet vid makten. I Tyskland hade Hitlers nazister gripit makten 1933, under ledning av Adolf Hitler. Inom ett år, 1936, skulle Franco starta kriget mot Spaniens demokrati och arbetarrörelse. Det såg vid den tiden mörkt ut för Europa.

USA präglades sedan den stora börskraschen 1929 av stor massarbetslöshet, med starka sociala spänningar som följd. Sinclair Lewis ville varna för för att hans eget hemland skulle gå samma väg som de av fascistdiktaturerna plågade europeiska länderna.

Romanen tar alltså sin början i 30-talets krisande USA. I boken beskriver Lewis hur en fiktiva starkt konservativ och rasistisk presidentkandidat – med det fingerade namnet Berzelius Buzz Vindrup – vunnit över den då sittande presidenten, Demokratiska partiets Franklin Delano Roosevelt.

Berzelius Vindrup vann det valet över Roosevelt på grund av att han i sin retorik hade spelat på folks rädsla för framförallt ökad invandring. Han hade dessutom propagerat för att hålla de traditionella amerikanska värdena högt,och samtidigt utlovat omfattande ekonomiska reformer. Känns det igen från Trumps retorik?

Den starkt konservative presidenten utlovar även att han ska bygga en mur mot Mexiko för att på det viset stoppa all invandring från det södra grannlandet. Känns det kanske också igen från den nutida politiska situationen i USA? Romanen Sånt händer inte här är som framtidsvision minst sagt kusligt träffande.

Men huvudpersonen i boken är inte den nyvalde presidenten, utan en reporter med det fingerade namnet Dorenmus Jessup. Han tar ställning mot den nyvalde presidenten och börjar skriva kritiska artiklar om Vindrups reaktionär politik. Det får då till följd att Dorenmus Jessup fängslas utan någon rättegång. Samtidigt som Berzelius Vindrup omger sig med fascistiska medarbetare i sin regering. Dessutom börjar fascistiska medborgargarden, som har starka likheter med Hitlers SA- trupper, att terrorisera folk på gator och torg.

Hur det sedan går för den fängslade reportern Dorenmus Jessup ska inta avslöjas här. Romanens syfte var bland annat att visa på hur en fascistisk president i USA medvetet kan åsidosätta de demokratiska fri- och rättigheterna i landet.

Den här boken anses faktiskt av inte så få vara den kanske viktigaste romanen som skrevs och gavs ut under hela 1900 talet i USA. Romanen är kanske inte en regelrätt så kallad arbetarroman. Men att Lewis var en arbetarförfattare är alla överens om. En av de få arbetarförfattare som det litterära etablissemanget i Svenska Akademien tilldelat Nobel-priset i litteratur.

Kjell Andersson

You May Also Like