Den ekonomiska och propagandistiska krigföringen mot Venezuela kan snart också bli militär, om inte Trumps och högerkrafterns planer besvaras med tydliga protester och åtgärder.

Insändare: Sveriges regering uppmanas motverka angreppen som nu riktas mot Venezuela

Till Sveriges Regering:

Nej till aggression mot Venezuela!

Det oljerika Venezuela är utsatt för allt våldsammare aggression från Trump-administrationen och den inhemska oppositionen. Dessa krafter vill till varje pris tvinga fram en regering som är följsam mot det internationella kapitalet. Hittills har de misslyckats, såväl via demokratiska val, som genom våldsutövande.

Men enligt CIA går den ekonomiska krigföringen, som de planerat och genomför för att “den venezolanska ekonomin ska kollapsa, hittills enligt plan”. Med sin militära och ekonomiska makt kan USA driva förödande sanktioner, vilket länder som Chile, Iran, Nordkorea, Kuba och Irak fått känna på. Det var dessa sistnämnda sanktioner som orsakade 500 000 irakiska barns död, men USA:s utrikesminister Madeleine Albright tyckte att “det var värt priset”.

Nu står Venezuela på tur. Om USA får sin vilja fram så ska miljontals venezolaners lidande utnyttjas för att rättfärdiga störtandet av landets demokratiskt valda regering. Skamligt nog har EU anslutit sig till USA:s ekonomiska och finansiella sanktioner. Det innebär ett mycket hårt slag mot det venezolanska folket och medför att Venezuelas regering, bland mycket annat, inte kan köpa mat och mediciner för att tillfredsställa omedelbara och akuta behov.

Vi säger nej till alla sanktioner mot Venezuela!

Vi uppmanar Sveriges regering att utnyttja sin internationella prestige och förmåga som medlare att inom EU arbeta för att eliminera sanktionerna och stoppa aggressionen mot Venezuela!

Vi kräver ett slut på all utländsk aggression och inblandning i Venezuelas interna angelägenheter!

Uttalande antaget vid Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte, Stockholm 2018-03-10

Zoltan Tiroler

Svensk-Kubanska Föreningen

Asociacion Sueco-Cubana

kubajonkoping@hotmail.com

www.svensk-kubanska.se

You May Also Like