Så här är det tänkt att det nya höghuset ovanpå Strigeln ska se ut. (Foto: Tyréns)

Höghus byggs ovanpå Strigeln i Eskilstuna

På Söder i Eskilstuna planeras en tillbyggnad med sju våningar ovanpå ett enplanshus vid Strigelns Seniorboende. Vem som ska ska bygga det nya huset är dock oklart i nuläget – det kommunala bostadsbolaget Kommunfastigheter går snart ut med en upphandling.

Det handlar om en tillbyggnad ovanpå seniorboendet Strigelns matsal på Köpmangatan i Eskilstuna. Det kommer att bli 28 hyreslägenheter, men förutsättningen för att få bo där är att man är 55-plusare. Strigeln är som bekant ett så kallat seniorboende idag.

Planerna har funnits länge

Planerna på det nya höghuset har funnits i flera år men stött på en del problem. Från början var tanken att den nya byggnaden skulle bestå av åtta våningar, men som vanligt när det gäller nya byggnader med höjd opponerade sig Länsstyrelsen mot det hela. Huset blir nu troligtvis sju våningar utöver den bottenvåning som redan existerar idag. Fasadens färg och balkonger måste också överensstämma med den redan befintliga arkitekturen i området. Fasaden kommer att bestå av rött tegel.

Den som kommer att bo i de nya lägenheterna ”på rätt sida” av höghuset kommer onekligen att få en ordentlig utsikt över Eskilstunaån som ju löper parallellt längs med Köpmangatan på Söder. (Foto: Tyréns)

Tar hänsyn till övrig bebyggelse

Utöver bostäder finns också planer på butiker och förskola. Påbyggnaden ska ha en delvis indragen översta våning. Mot ån ska bottenvåningen vara öppen med ett indrag från den övre fasaden.

Vidare ska alltså påbyggnadens fasad i huvudsak utformas med rött tegel liknande intilliggande bebyggelse, dock med ett avvikande material på den översta våningen. Balkongerna kommer att vara indragna.

Idag finns redan ett sjuvåningshus till vänster – det nya sjuvåningshuset blir således åtta våningar, om man räknar med den markvåning som redan finns på platsen idag.

Byggstart nästa år

Kommunfastigheter hoppas att bygget ska kunna komma igång nästa höst (2023). Men det återstår fortfarande en del att göra innan dess. Upphandlingen måste bli klar. Dessutom måste Länsstyrelsen godkänna det nya förslaget på sju våningar. Vidare måste en del geologiska undersökningar av marken göras så att man med säkerhet vet att marken tolererar den nya byggnaden. Om planerna går i lås handlar det alltså om 28 hyreslägenheter bestående av två- och trerummare.

Äldreboendet Strigeln i Eskilstuna byggdes under den senare delen av 1970-talet.

Ska Willys-butiken få fler våningar?

Tilläggas kan att det även finns planer på att bygga radhus uppe på taket till livsmedelsbutiken Willys på Eskilshemsplan i Eskilstuna. Planer gör gällande 24 radhus. Detaljplanen för området tillåter i dag en byggnad på upp till fem våningar ovan gatuplan. Byggnaden som Willys-butiken ligger i idag har en konstruktion som är gjord för att klara av betydligt fler våningsplan.

Willys Eskilshemsplan

Det är dock inte första gången som det funnits planer på att lägga till fler våningar på Willys-butiken på Eskilshemsplan. Huruvida det blir av den här gången återstår att se…

Läs också:

You May Also Like