Så här skulle de nya byggnaderna på Tegelbruksgatan/Zetterbergsgatan kunna se ut när det hela är färdigt… (Illustration: AQ3 Arkitektur)

10-våningshus föreslås byggas på nuvarande grusplan i Eskilstuna

Två nya lägenhetshus planeras att byggas på en grusplan på Tegelbruksgatan/Zetterbergsgatan vid Gillbergaplan i Eskilstuna. Den ena byggnaden föreslås bli 10 våningar, och den andra fem.

Totalt handlar det om 70 lägenheter i de två byggnaderna. Det är bolaget K-Fastigheter som köpt byggrätten för de 70 lägenheterna på grusplanen. På grusplanen, som idag används som en provisorisk parkeringsplats, har det en gång i tiden legat en bensinmack (Preem). (K-Fastigheter ska inte förväxlas med Kfast.)

För att förslaget ska kunna bli verklighet måste först en detaljplan vinna laga kraft för området som för övrigt går under namnet Förvaltaren 2. Det tror man kan ske någon gång i början på nästa år.

Parkeringsgarage under husen

Det planers samtidigt för parkeringsgarage under de båda byggnaderna, men garaget kommer troligtvis att innehålla ett begränsat antal platser. Tanken är att de två byggnaderna ska innehålla lägenheter av varierande storlek.

– Eskilstuna är en attraktiv stad, och vi är glada över att kunna förvärva ytterligare byggrätter i kommunen. Arbetet med detaljplanen pågår, och från K-Fastigheters sida tycker vi det ska bli spännande att få vara med och utveckla Eskilstuna genom tillförandet av nya attraktiva hyresrätter i ett centralt läge, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

Magnus Persson.

På området Gillbergaplan finns redan sedan tidigare tre stycken höghus.

Grusplanen på Tegelbruksgatan/Zetterbergsgatan används idag som en provisorisk parkeringsplats. En gång i tiden låg här en bensinmack.

Läs också:

Planer på nya bostäder i Skogsängen i Eskilstuna

You May Also Like