Fredsorganisationer till Ann Linde inför utrikesdeklarationen: Skriv under FN:s kärnvapenförbud

Fem organisationer överlämnade tisdag 11 februari 35 686 namnunderskrifter till stöd för FN-avtalet mot kärnvapen till utrikesminister Ann Linde. Ett avtal som Sverige varit pådrivande för att ta fram och skrev under i FN 2017.

Greenpeace, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds, Svenska läkare mot kärnvapen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet har under lång tid verkat för att Sverige ska ansluta sig till FN-avtalet om förbud mot kärnvapen. Som ett led i arbetet har de genomfört namninsamlingar med kravet att regeringen ansluter sig till avtalet och därmed fortsätter i svensk nedrustningstradition.

– Överlämnandet av namnlistorna är en gemensam och tydlig markering som tillsammans med tidigare opinionsundersökningar visar att det finns ett utbrett folkligt stöd för att Sverige ansluter sig till FN-avtalet, sade Eva Rundgren Forsberg från Svenska FN-förbundet.

Regeringen meddelade i somras att Sverige tills vidare ställer sig utanför FN-avtalet. När Ann Linde presenterade den utrikespolitiska deklarationen i riksdagen under onsdagen var hennes budskap implicit att det inte är genom att vi förbjuder kärnvapen som vi kan stoppa kärnvapen.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like