Foto: Rolf Waltersson, eFOLKET.

Birger Schlaug: Någon jävla ordning måste det väl ändå vara!

Gomorron, det finns skäl att bli förbannad. Ägarna av ett av Sveriges största elnät tänker minska sina basinvesteringar med 40 procent eftersom de inte anser sig få tillräckligt stor vinst. Nödvändiga investeringar i elnätet uteblir, meddelar Johan Lindhag, som är VD på Ellevio som äger elnät där 950 000 människor är uppbundna. Ellevio ägs till 50 procent av det kanadensiska jättebolaget Omers Infrastructure (f.d Borealis Infrastructure Management) – bolaget äger och kontrollerar infrastruktur på flera kontinenter. Säkra pengar, det är ju monopolsituation.

Ska det inte vara nog snart? Vad i helvete har jättebolag på andra sidan Atlanten att göra med svenska elnät som de facto är monopol? Vad är det för politiker vi har i det här landet som låter grundläggande infrastruktur ägas av kommersiella vinstgivande internationella bolag vars syfte är att dra ut så stor vinst som möjligt ur verksamheten? Det ÄR sjukt. Det är marknadsfundamentalism som är grotesk.

Den globaliserade sentida marknadsliberalismen borde hållas från grundläggande infrastruktur som människor är totalt beroende av. Vi vet att det kommer att bli fler stormar när klimatförändringarna ökar, vi vet att elnäten är utsatta, vi vet att el är nödvändigt för människor, varför finns det inte en enda ledande politiker som står upp och säger att nu får det vara nog med detta fundamentalistiska marknadsgyckel? Bolagisering med vinstuttag som mål har inte i vissa verksamheter att göra – vissa verksamheter skall bara ha ett enda mål: bäst för medborgarna.

Vi får höra hur den ena politikerna efter den andra lovar ut ytterligare miljarder till militären – målet är att åtta procent av statens utgifter skall gå till militären! – för att förhindra ryssar att komma och ta oss… Av vilken anledning de skulle göra det framgår inte – och förresten är det ju fullständigt larvigt att ge sken av att två bataljoner, vilket nu är målet, eller fyra bataljoner, kulle kunna stoppa ett militärt angrepp från Ryssland. Vi har problem här och nu. Elnäten behöver säkras – medan JAS-planen flyger omkring kan vi inte ens se till att el fungerar i Rosslagen på kanske ytterligare två veckor!

Vi har krackelerande avloppssystem i landet vars upprustning skulle påbörjats för länge sedan och som kostar många miljarder – men istället har man beställt fler JAS-plan. Vi har en sårbarhet när det gäller penningförsörjning som är extrem – men det ska vi inte låtsas om. Vi har sjukvård som går på knäna på många ställen, skolor som behöver rustas upp, tågbanor som är erbarmliga, saknar flyg för bekämpning av bränder, vi har myndigheter som snart sagt vem som helst med lite lust kan hacka sig in i på grund av eftersläpande datasäkerhet, vi har en sårbarhet vad gäller livsmedelsförsörjning som är grotesk – men vad är det man pratar om? Hot från Ryssland!

Hotet mot vår säkerhet och vår demokrati finns här inne i vårt eget land, de ekonomiska och social klyftorna ökar, landsbygdsbefolkning blir allt mer frustrerad över löften som aldrig infrias (just nu dras till och med in på pengar till viltstängsel trots att det pratas som att ge landsbygden växtkraft och förståelsen för varg skall öka.)

Ursäkta mig, men politiken är sjuk. Hur gröna ledande politiker kan sitta tysta när militären skriker efter mer pengar medan sårbarheten och civilsamhällets basstrukturer krackelerar fattar jag inte. Fundera på skälen varför vi bildade det gröna partiet! Var det för att bli lealösa skuggor som teg av rädsla för att tappa statsrådsposter? Var det för att under tystnad se på när den militära upprustningen gröper ur statens budget i samma takt som civilsamhället grundläggande funktioner krackelerar under pinsam tystnad?

Sanningen är den att det räcker med en tredagars utbildning för att skaffa sig tillräcklig kompetens för att slå ut elnät, datakommunikation, penningförmedling, mobilnät och förgifta dricksvatten för miljoner människor. Det är där hoten finns, det är där sårbarheten är så enorm när komplexiteten ständigt ökar. Ta tag i det, skit i ryssen, satsa pengarna där de säkrar vår demokrati.

Och ta tillbaka makten över infrastrukturen, sluta leka marknad med vår överlevnad. Och be hövligt ägarna av Omers Infrastructure att dra åt fanders.

Vänligen,
Birger Schlaug

Inlägget finns också på Birger Schlaugs blogg.

You May Also Like