Honduras utrotar analfabetismen med kubanskt bistånd

*****

Med målet att utrota analfabetismen inom två år anlitar Honduras kubansk expertis.

Statistikbyrån INE, Instituto Nacional de Estadística, säger att det finns fler än 710 000 personer i landet som varken kan läsa eller skriva. Det innebär 12 procent av befolkningen.

På landsbygden, som historiskt sett varit där analfabetismen varit mest utbredd, är procenttalet 19.

INE uppger också att många i den del av befolkningen som är över 36 år  successivt förlorar förmågan att läsa, och skriva och därmed återfaller i analfabetism.

Läskunnighetsprogrammet görs enligt den väl beprövade kubanska metoden Yo si puedo/ “Ja, jag kan”.

2024 kommer vi att kunna förklara att Honduras är ett land fritt från analfabetism. På kort tid kommer denna allians (med Kuba) utbilda lärare på doktorsnivå”, intygade Honduras´ utbildningsminister Daniel Sponda.

För att minska analfabetismen till fem procent räknar man med 4 000 medhjälpare på olika nivåer. Undervisningen sker tre dagar i veckan med 2,5 timmar per gång.

Cubainformacion 230413

You May Also Like