Åter igen samlas samlas gamarna runt Kuba!

Gamarna samlas igen!

När Sovjetunionen föll för trettio år sedan, vilket ledde till att Kuba förlorade 85 procent av sin handel och att mat, bränsle och andra nödvändigheter försvann, triumferade USA:s imperialistiska högerpolitiker och sade att det inte skulle dröja länge innan Kuba också föll. Högerröster i Europa sade samma sak. För att påskynda vad de trodde skulle hända trappade USA sedan upp sin blockad mot Kuba. Torricelli-lagen antogs. Denna lag förbjöd USA-företag i andra länder att handla med Kuba, dvs. USA krävde att dess egen lag skulle gälla i andra länder! Fartyg som hade besökt Kuba fick inte gå in i hamn i USA förrän sex månader hade gått. Nästa steg mot Kuba var Helms-Burton-lagen 1996. Båda dessa lagar bryter mot internationell rätt. Högerkrafter i Europa anslöt sig till USA:s propagandakampanj mot Kuba. Det upptrappade ekonomiska kriget mot Kuba var hänsynslöst. Det kubanska folket under ledning av Fidel Castro antog dock utmaningen och mobiliserade sig framgångsrikt för att försvara sitt land och dess suveränitet.

Nu är vi där igen! USA-imperialisterna, den reaktionära extremhögern i Miami, deras medbrottslingar i Europaparlamentet och på andra håll, är som gamar som väntar på sitt byte. De tror att Kuba är svagt nu på grund av pandemin covid-19 och inkomstbortfallet från turistindustrin. USA:s president Biden skärper ännu mer de 243 extra blockadåtgärder som Trump införde. Biden gör detta trots att världsledare sagt att blockaden måste hävas, åtminstone nu under pandemin. Bidens tal om att han bryr sig om det kubanska folket är skamliga hycklande lögner. Hans CIA och sammanhörande organisationer inriktade på regimskifte försöker skapa kaos och våld på Kuba med hjälp av dollarbelöningar, sociala medier och USA-utbildade agenter. USA-regeringen säger till och med att om Kuba inte tillåter olagliga demonstrationer ska den amerikanska regeringen öka sina sanktioner ännu mer! Vi talar om demonstrationer i syfte att skapa kaos som initierats och organiserats med finansiering från fientliga krafter utomlands och med USA:s regering involverad. Blir det någon aktion mot Kubas regering, förstoras den omedelbart upp i västvärldens stora media.

De största svårigheterna som Kuba har är orsakade av USA:s kriminella blockad, som FN har fördömt 29 år i rad. Men Kubas folk är enat i sin kamp för att försvara sitt land och dess suveränitet. De ser vad som händer när USA lyckas få övertaget i andra latinamerikanska länder. Kubas tiotusentals läkare och andra biståndsarbetare i över femtio länder kommer hem och berättar om sina erfarenheter av hur människor i andra länder i syd lever. Det var nödvändigt för Kuba att utveckla egna vacciner för att bekämpa covid-19. Nu har Kuba fem vacciner och kan dela dem med Venezuela, Nicaragua, Vietnam och andra länder i tredje världen. På Kuba är 68 procent av befolkningen nu (5 november) fullt vaccinerad med tre sprutor. I Sverige med två sprutor är siffran också 68 procent och i USA 57 procent. På Kuba har befolkningen gratis sjukvård, gratis utbildning inklusive universitetsutbildning, garanterade pensioner och stora möjligheter att delta i samhällets demokratiska beslutsfattande. Kubas nya konstitution föregicks till exempel av 110 000 möten som resulterade i 740 000 förslag som ledde till att 60 procent av utkastet till text justerades. I folkomröstningen sade 87 procent av väljarna “ja” till konstitutionen.

I USA domineras beslutsfattandet av lobbyister och av sponsorers pengar. Det finns ingen allmän sjukvård, miljoner har inte råd. Den fackliga organiseringen saknar ett ordentligt rättsligt skydd. Högre utbildning har höga avgifter. Det är detta lands regering som utmärker sig för att tala om andra länder som misslyckade stater. USA:s regering borde se till att få ordning på sitt eget hus i stället för att sprida förtvivlan och förstörelse runt om i världen.

Häv USA:s blockad!

Hands off Cuba!

Solidaritet med Kuba!

Svensk-Kubanska Föreningen

www.svensk-kubanska.se

10 november 2021

You May Also Like