Subkulturer i alla Land – Förena Eder!

Nu är det bara ett fåtal veckor kvar till den dagen då EU påtvingar internet en ny epok av yttrandeförtryck. I den föga omtalade “Copyright Directive”-lagen, som EU röstade för att instifta, finns två bekymmersamma artiklar: Artikel 11 och Artikel 13.

Visst låter det banalt? Två diskreta numrerade artiklar i en intetsägande lagstiftning från ett parlament i Bryssel. Men vänta, det blir värre…

Artikel 11 – Skatt på Länkar

Artikel 11 instiftar en skatt på länkar i hela Europeiska Unionen. Ett lagförslag som prövats i Tyskland och Spanien, och där bevisats vara ineffektivt och destruktivt för alla som påverkats.

Den kommer inte att få något mer resultat än att färre länkar delas, och därmed minskar varje individs möjlighet att nå nyttig information, och medieföretag och sociala media-plattformar kommer få minskad trafik, vilket leder till sämre omsättning.

Vidare är språket i själva lagtexten så klumpigt och vagt att stora som små aktörer helt enkelt kommer att dra sig för att dela viktig information, av rädsla för att bryta mot den här förordningen.

Artikel 13 – Censur, rätt och slätt

Artikel 13 innebär att ansvar för brott mot upphovsrätten läggs på plattformarna på internet. Det vill säga på Facebook, på Reddit, på enskilda nyhetssajter, och på bloggar som delar material.

Det kallas “Intermediary Liability”, och förutspås resultera i (återigen på grund av det korkade, vaga språket i lagstiftningens text), att de plattformar där media och information delas kommer att automatisera förbud mot vissa former av material, av skräck för brott mot lagen och åtgärder, rättfärdiga eller inte, kommer att kosta dem stora pengar.

Det här är naturligtvis dåligt. Det är dåligt för dig som användare, för du kommer att se färre parodier, film- och spelrecensioner, mindre diskussion, och det fullständiga utplånandet av Meme-formen av skämt och kommentarer. Det är dåligt för publicister och producenter, som kommer att begränsas i vilken typ av material som delas.

Det är dåligt för demokratin, eftersom det kan ge en kanal för stora företag och auktoritära politiker i Europa att tysta ner negativ information om dem. Det är dåligt för yttrandefriheten, som blir beroende av komplexa, oförutsägbara algoritmer, och av politiskt och ekonomiskt inflytande som begränsande kraft.

Det är slutligen även dåligt för Media-plattformarna, som helt enkelt har som val att (a) begränsa åtkomsten till viss typ av media, och därmed få minskad trafik, och därför även minskad omsättning, eller (b) inte begränsa media, och då riskera stora skadestånd och lagmässiga åtgärder emot sig, med stor skada som trolig följd.

Ännu finns det hopp

Jag är öppet engagerad i flera stora kulturutyttringar. Internet är ett fantastiskt verktyg för de som saknar annan tillhörighet att känna sig delaktiga. Det gör otroligt mycket gott för världen, och denna frihet hotas nu av byråkrater i Bryssel.

Jag har sett människor som varit på ravinens brant, ett fåtal steg ifrån att avsluta sina liv, återfå hopp och livsglädje, och bli produktiva medborgare och samhällsdeltagare, tack vare de subkulturer som omfamnat och välkomnat dem, och hjälpt dem se att världen kan vara en vacker och spännande och underbar plats.

Steampunk, som eFOLKET skrev om en tid tillbaka, är ett sådant exempel som blomstrar tack vare internet, och att bilder, berättelser och musik har kunnat spridas som en löpeld på internet. Jag är engagerad i BDSM-F kulturen, som är beroende av nätverkande och kommunikation för att lära ut säkerhet och respekt mellan människor. Jag känner människor som överlevt traumatiska händelser och livshotande sjukdomar, och till och med byggt relationer till sina familjer genom de vackraste elementen av den blomstrande Spelkulturen online.

Till och med relativt obskyra grupperingar och kulturella rörelser, t.ex. Reddit-forumen “Tremuchet Memes”, “Oddly Satisfying”, och “AskScienceDiscussion”, fyller en sådan viktig funktion. Dessa grupperingar och rörelser skulle förtvina och dö ut. De skulle saknas, och världen skulle bli en mörkare plats.

Därför säger jag till er: Ni subkulturer, ni som brukar Facebook, Reddit, Twitter, och Youtube, ni som skriver bloggar, spelar musik, och producerar knasiga memes i kommentarerna, ni som älskar allt som är underligt, ni som vill att världen ska vara en vacker och rolig plats, och att livet ska vara ett äventyr –

Förena Eder!

Undertecknat

Jonatan “Varulv” Rydén