Göran Persson känner solidaritet

Den tidigare Socialdemokratiske finans- och statsministern Göran Persson har, efter tiden som socialdemokratisk partiledare och minister, ägnat sig åt att bygga upp en stor personlig förmögenhet. Men nu säger han att han känner solidaritet. Men det handlar dock inte om solidaritet med arbetarklassen och fattiga människor, utan om solidaritet med en bank – Ålandsbanken.

Av ren solidaritet med den bank, där han numera är styrelsemedlem har han köpt 30 000 aktier i den för 4,5 miljoner kronor. Det var Göran Perssons eget bolag Baven AB som köpte aktierna. Göran Persson har bildat detta Baven AB för att han skattemässigt ska komma billigt undan med de rikliga arvoden han har kunnat få ut vid diverse sammankomster, som han deltagit i på grund av sitt förflutna som socialdemokratisk minister.

Solidaritet med Ålandsbanken har hittills varit lönsam för den gamle sossen, sen årsskiftet har aktierna ökat med mer än sex procent, vilket betyder en ökning av värdet för Göran Persson aktieinnehav med närmare 300 000 kronor.

“Ålandsbanken är ett intressant bolag, det är en fin bank. Så enkelt är det”, konstaterar den numera mycket solidariske Göran Persson i en intervju i tidningen Expressen.

You May Also Like