Självkörande Volvo dödade kvinna i USA

En så kallad självkörande bil körde häromdagen över och dödade en kvinna. Till på köpet var det en XC90 av det forna svenska bilmärket Volvo, som blev ett dödligt körande ekipage. Volvo kommer i detta fall på en – kanske inte speciellt hedrande – andra plats. Redan sommaren 2016 så var en självkörande Tesla inblandad i en dödsolycka.

Det märkliga med denna olycka är dessutom att bilen hade en förare, men han kunde inte ingripa och förhindra att den självkörande tekniken blev “självöverkörande”.

Det var en 49-årig kvinna som blev offer för denna självöverkörande Volvo i staden Tempe i Arizona. Uber, som i flera delstater i USA prövar denna teknik, är naturligtvis huvudansvarig för olyckan. Men även Volvo kan ha ett ansvar som leverantör av tekniken.

Även i Sverige används redan idag självkörande fordon. Två små självkörande bussar transporterar dagligen passagerare – dock i mycket låg hastighet – i Stockholmsförorten Kista. Inom industriområden i Sverige genomförs dessutom redan idag transporter med tunga självkörande lastfordon.

Tekniken för självkörande fordon finns redan, men inte juridiken. Vem ska ställas till svars för olyckor som orsakas av självkörande fordon? Den frågan finns inget svar på idag. Den här olyckan i USA kommer säkert att stoppa upp försöken att introducera självkörande bilar i den allmänna vägtrafiken.

You May Also Like