Bild: Alexandra – Alexas_Fotos / pixabay.

Göran Persson kan skratta hela vägen till banken

Pensionären och före detta socialdemokratiske statsministern Göran Persson har fått en halv sjuksköterskelön i påökt. Hans extraknäck på Swedbank motsvarar nu lika mycket pengar som sju sköterskor har i lön.

Nättidningen Dagens PS konstaterade häromdagen:

“Det blir högre arvoden för styrelseledamöterna i flera av Stockholmsbörsens största bolag… Göran Persson får mest … Han kan skratta hela vägen till banken”

Rejäl löneökning för Göran Persson

Göran Persson årliga styrelsearvode var tidigare 2,63 miljoner kronor. En ökning med 8 procent, det vill säga 190 000 betyder att arvodet nu är 2,84 miljoner.

Den tidigare statsministerns löneökning från sitt extraknäck är alltså 17 500 kronor i månaden, det är hälften av medellönen i Sverige. Den var 35 300 kronor 2019, Hälften av alla lönearbetare (medianlönen) tjänade mindre än 31 700 kronor. En kommunalanställd sjuksköterska tjänar cirka 35 000 kr

Med andra ord 17 500 i månaden, en halv sjuksköterskelön, är ingen dålig löneökning, för ett deltidsjobb för en 72-åring, som dessutom har en rejäl pension från tidigare jobb och uppdrag.

GP:s nya årslön från Swedbank på 2,84 miljoner kronor ger en månadslön på 236 000 vilket motsvarar närmare 7 (6,76) sjuksköterskelöner på 35 000 kr.

Pensionären Göran Perssons extraknäck på Swedbank ger dessutom högre lön än hans efterträdare på statsministerjobbet har. Stefan Löfvens statsministerlön är 180 000 i månaden.

Göran Persson, 71 år, gör nu sitt andra år som styrelseordförande i Swedbank, efter tiden som statsminister har han även haft en rad andra välbetalda “jobb” i näringslivet.

Foste

Enligt Wikipedia:

Efter sin avgång som socialdemokratisk partiordförande har Persson tagit uppdrag som talare och PR-konsult via JKL[10]. I media har det framkommit att Persson genom JKL har utfört uppdrag för bl.a. branschorganisationen Bil Sweden[11], ubåtstillverkaren Kockums[12] och för stridsfordonstillverkaren BAE Systems Hägglunds.[13]

Göran Person utpekas som den makthavare som har haft störst betydelse som lobbyist för vapenexportens omfattande statliga ekonomiska och politiska stöd, med hänvisning till ovan nämnda konsultuppdrag så väl som hans arbete att sälja JAS under tiden som statsminister. Han har varit styrelseordförande i Sveaskog

You May Also Like