Fredspriset

Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed har en hel del att ta itu med när han återvänder hem efter besöket i Oslo. Nobels fredspris är honom väl unnat. Det behöver inte nödvändigtvis gå för honom som det gjort för Aung San Suu Kyi. Hon försvarar just nu Myanmars militärer i Internationella domstolen i Haag.

Abiy Ahmed har fått kritik för att han inte velat svara på journalisternas frågor och det har sina förklaringar. Efter de senaste månaders upplopp har det riktats hårda anklagelser mot honom och hans regim. Expressen kallar honom kontroversiell.

Sant är att åttiosex människor dödades i oktober, i Addis Abeba och delstaten Oromia. En konflikt inom folkgruppen oromofolket sägs ligga bakom. Ett annat exempel är upploppen bland befolkningsgruppen sidama när folkomröstningen om självstyre fördröjdes.

Expressen redogör för vittnesmål om tortyr och misshandel så allvarliga att offren snarare borde ha avlidit än att kunna delge omvärlden vad som skett. Tortyr har dock använts av tidigare regimer, så det är inte omöjligt att övergrepp skett “av gammal vana”.

De reformer som genomförts under den korta tid Abiy suttit vid makten, har släppt loss gamla motsättningar inom de olika befolkningsgrupperna. Fattigdomen och bristen på arbetstillfällen ökar risken för konflikter.

En följd av upploppen är att Eritrea åter stängt gränsen. Det förhindrar återföreningen av familjer som splittrats under den långa konflikter mellan länderna och försvårar dessutom, vilket ur Abiy Ahmeds synvinkel är värre, Etiopiens möjlighet att använda sig av hamnarna i Eritrea. Landets utrikeshandel blir lidande.

Abiy Ahmeds vision av det framtida Etiopien utgår från att alla befolkningsgrupper ska vara representerade i landets styrelse men det är inte enkelt.

Enligt grundlagen har landets 80 folkgrupper rätt till självstyre och efter att folkomröstningen blivit av, har nu sidama sagt ja till att bilda en mer självstyrande region. Folkgruppen utgör bara 4 procent av befolkningen men har nu rätt att få inflytande över regionens ekonomi och säkerhet.

Siv Aksila

You May Also Like