Nathalie Söderberg föreläste (Foto: Rolf Waltersson)

Föreläsning om antirasistisk strategi på ABF i Eskilstuna

Den 18 oktober anordnade Vänsterpartiet Eskilstuna en föreläsning om antirasistisk strategi. Föreläsningen hölls på ABF och föreläsare var Nathalie Söderberg.

Föreläsningen började med att Nathalie Söderberg frågade publiken hur dom anser att samtalsklimatet i dagens svenska samhälle känns. Dom i publiken som svarade ansåg att stämningen blivit mer polariserad och att rasismen blivit alltmer omaskerad. Föreläsaren instämde och menade att mycket har förändrats när det gäller attityden till invandring sedan den stora flyktinginvandringen 2015.

Nathalie Söderberg fortsatte föreläsningen med att prata om sin tid på den antirasistiska stiftelsen Expo, där hon jobbade med att föreläsa om Sverigedemokraternas politik för bland annat LO-förbund. Söderberg menade att Sverigedemokraternas agenda haft stor inverkan på hur tonen förändrats i invandringspolitiken. Vidare hävdade hon att det är viktigt att belysa att Sverigedemokraternas politik står i bjärt kontrast till arbetarklassens intressen. Det SD vill och gör är att splittra dom som står på den undre och den mellersta delen av klasstegen, dom vill slå in kilar mellan människor och lägga skulden för den enas problem på den andres existens.

Nathalie Söderberg som även har ett förflutet inom Förbundet Tillsammans vet hur denna splittringspolitik ska bekämpas. Förbundet Tillsammans har genom åren tillämpat metoden community organizing, vilket är en aktivistmetod som tillämpats i USA och England. Community organizing går ut på att ena bostadsområden genom utåtriktade aktiviteter. Genom att vända sig till människor som delar intressen och få dom själva att reflektera över sin position i samhället kan en klassmedvetenhet bildas som skapar en bredare politisk enhet bland arbetarlassen. Nathalie Söderberg poängterar att en lastbilschaufför och en somalisk invandrare faktiskt har mycket mer gemensamt än vad dom själva tror. Dom är båda beroende av en vettig hyressättning, anständiga bostäder, fungerande skola etcetera. Sådana behov uppfylls lättare när kraven kommer från en bredare och mer enig arbetarklass.

Förbundet Tillsammans har genom community organizing bland annat engagerat sig i bostadsområden, hållit manifestationer och bjudit in till politiska möten, något som enligt Nathalie Söderberg gett gott resultat. Hon framhäver att denna strategi, som leder till att grupper i samhället enas i något gemensamt, är antirasism i praktiken. Ordet antirasism behöver inte ens nämnas, när själva strategins utfall verkar antirasistiskt.

Linus Bouvin (text)
Rolf Waltersson (foto)

You May Also Like