Eva Björklund: USA iscensatte exempellös provokation mot Kuba i FN

Artikelförfattaren Eva Björklund är redaktör för tidskriften Kuba

Den 12 oktober kallade USA till presskonferens 16 oktober i Ekonomiska och Sociala Rådets, ECOSOCs, salong för att lansera en kampanj “Fängslad för vadå?” mot Kuba. Detta sätt att förknippa FN med en aktion mot en medlemsstat, går mot FNs syfte och stadga”.

Kubas FN-ambassadör Anayansi Rodríguez svarade: Detta är en politisk fars av värsta sorten, och påminde om USAs 55-åriga ekonomiska, handels- och finansiella blockad mot Kuba, ett uppenbart och massivt brott mot ett helt folks mänskliga rättigheter. Och påtalade USA skenhelighet, som ett land där uppenbara och massiva brott begås mot mänskliga rättigheter, mot de svarta och andra samhällsgrupper.

USA bryter mot FN-stadgan och uppföranderegler

Anayansi Rodríguez lämnade in en protest till FNs Generalsekreterare António Guterres, mot USAs försöka att använda FNs namn och säte för en kampanj mot en medlemsstat, i strid mot FN-stadgan och påminde om de regler som gäller, att konferenssalongerna bara får användas i samklang med FNs principer, och med koppling till FNs arbete.

Hon krävde formellt att USAs kampanjlansering skulle stoppas och en utredning om hur detta regelbrott kunde tillåtas. “Detta är liksom så många andra aktioner en del av Washingtons desperata upptrappning mot Havanna för att rättfärdiga sin nästa 60-åriga folkmordspolitik mot Kuba, som är det främsta hindret mot Kuba utveckling och en uppenbar kränkning av kubanernas mänskliga rättigheter.” Andra länder protesterade också mot att USA fick utnyttja ECOSOCs, salong för detta ändamål, i strid mot FN-stadgan.

Anayansi Rodríguez kritiserade också OAS generalsekreterares, Luis Almagros medverkan i USAs kampanjlansering, och undrade varför OAS inte bryr sig om förhållandena för de invandrarbarn som USA håller fängslade.

Frågan om mänskliga rättigheter har ofta använts av USA för att angripa Kuba, men denna provokation är särskilt oroande eftersom den äger rum i FNs lokaler, strax innan Generalförsamlingen ska rösta om det krav på USA att häva sin Kubablockad, som ständigt fått överväldigande, så gott som enhälligt stöd.

Amerikas Staters Organisations – OAS – USAs kolonialdepartement ställer upp.

Presskonferensen inleddes med att USAs FN-ambassadör och företrädare i FNs Ekonomiska och Sociala Råd, Kelley E. Curie, lade fram sina argument och påstod att det skulle finnas 130 politiska fångar på ön. Efter en stund anslöt också OAS generalsekreterare Luis Almagro till podiet, vid USAs ambassadörs sida.

Trumpregeringen anklagade Kuba för hela tiden pågående tortyr, censur, reseförbud, politiska domstolar etc och nu specifikt för att hålla 130 politiska fångar. Denna lögnens retorik är historisk, och ingår i USAs kallakrigsretorik alltsedan revolutionens seger 1959.

USA avsätter varje år miljontals dollar för att angripa Kuba, lägga sig i landets inre angelägenheter, betalar kubaner att gå främmande makts ärenden, vilket är olagligt i Kuba liksom i USA och andra länder. Några kubaner med mörk historia i en utländsk makts tjänst fanns med på presskonferensen som inhyrda hejaklackar.

Kubas röst kunde inte tystas

Efter en timme krävde Kubas ambassadör Anayansi Rodrigues att få ordet, men hindrades att yttra sig. FNs webcast undvek också att visa hennes närvaro. Fler protester hördes. “Cuba si, bloqueo no!” ropen skallade mot den antikubanska tillställningen i ECOSOCs salong FNs säkerhetsvakter förde ut dem som motsatte sig USAs regelvidriga angrepp på en medlemsstat i FNs lokaler. Efter två timmar var det över, salongen var nästan tom, av USAs inbjudna kom väldigt få.

Varför gjorde USA detta, utan motstycke i FNs historia? De försöker med alla medel att försvara den blockadpolitik, som fördöms av hela världen och utgör ett brott mot folkrätten, och isolerar USA i världssamfundet.

Källor: TeleSur, Granma, Cubasí, Radio Miami

You May Also Like