Pojke i Gaza. Bilden tagen i samband med en tidigare israelisk terrorbombning. Foto: Hosny Salah / Pixabay

UNICEF: “80 000 barn i norra Gaza hotas nu akut av svältdöd” – FN-rapport: “Folkmord”

För två dagar sedan rapporterade FN:s barnfond UNICEF genom sin talesperson James Elder att 80 000 barn i norra Gaza hotas av svältdöd, och att det antalet kommer att ha stigit till 100 000 inom några veckor.

James Elder, på plats i norra Gaza beskriver situationen som desperat.

Låt mig vara tydlig: Nödhjälp hindras. Liv går förlorade. Norra Gaza behöver enorma mängder mat och annan nödhjälp, och det är akut. Men våra ansträngningar att nå fram med nödhjälpen hindras, säger James Elder, talesperson för Unicef, på plats i norra Gaza.

Jag såg papperstunna barn, samtidigt som nödhjälp finns bara några mil bort. Det är obscent, och det blir bara värre för varje dag som går.”

FN:s samarbetsorganisation IPC (Integrated Food Security Phase Classification) gör samma bedömning. Och FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska territorierna, Francesca Albanese, har i en färsk rapport slagit fast att det är berättigat att beskriva Israels agerande som syftande till folkmord.

Albanese baserar sin bedömning på kriterier som listas i FN:s folkmordskonvention. Och hon konstaterar följande

1) Det har förekommit ett massivt dödande av civila palestinier.

2) Avsiktligt har människor i stor omfattning tillfogats fysiska och psykiska skador.

3) Medvetet har livsvillkoren angripits på ett sådant sätt att förstörelse av hela eller en stor del av folkgruppen (palestinierna) kan bli resultatet.

Enligt Guardian, som fått tillgång till och läst hela rapporten skriver hon också:

Den överväldigande karaktären och omfattningen av Israels angrepp på Gaza och de destruktiva livsförhållanden som det har tillfogat avslöjar en avsikt att fysiskt förstöra palestinier som grupp”

Måndagens omröstning i FN:säkerhetsråd resulterade i att en resolution om eldupphör och frigivning av gisslan antogs. USA lade ner sin röst. Samtliga övriga 14 i rådet röstade för.

Resolutioner antagna av säkerhetsrådet är bindande för alla medlemsstater.

Naturligtvis har Netanyahu och andra i den israeliska regeringen protesterat högljutt. Vilket antagligen passar Biden och hans regering mycket bra. Biden och det demokratiska partiets etablissemang måste inför kritiska väljargrupper och av folkopinioner pressade arabiska regimer, lierade med USA, markera någon form av distans till Netanyahu och dennes krigföring.

När nu Netanyahu kritiserar USA för att inte ha lagt in sitt veto är således detta säkert inget som Biden och USA ovälkomnar.

Viktigt att notera är också USA omedelbart gick ut och hävdade att  på grund av föregivet formella skäl säkerhetsrådets resolution i detta fall inte är bindande! Vilket har väckt stor förvåning och protester från andra FN-medlemsstaters sida.

Många bedömare anser att Biden-regeringen dribblar med avsikten att låta Israel fortsätta med den rådande inriktningen, samtidigt som man från US-amerikansk sida vill ge sken av att vara bekymrad över det massiva dödandet av civila.

You May Also Like