Evo Morales talar klarspråk i FN

Bolivias president Evo Morales höll inte igen i FN. Efter att ha kallat Israel ”krigshetsare” så hade han några ord att säga om USA och kapitalism. ”Det största målet för mänskligheten i detta århundrade borde vara att utrota imperialism och kapitalism som modeller för samhället”.

Bolivias president sade att enligt FN-data så är 94% av världens rikedomar koncentrerade till 20% av världens befolkning. Detta visar ”kapitalismens sanna ansikte.” Han tillade att 2016 varit det varmaste året som någonsin registrerats. I stort sett varje år är hetare än föregående och Bolivia lider av den värsta torkan i sin historia. Han uppmanade länderna att vara på sin vakt för att förhindra ”kapitalismens barbari” som skulle omvandla Parisöverenskommelsen om klimatet till ett avtal som utnyttjas för utpressning.

Morales fortsatte med att säga att murar byggts överallt och att en av 100 människor är flykting eller omflyttad på grund av imperialistiska invasioner, krig och klimatförändringar. Israels expansionistiska och krigshetsande politik var ett av de värsta uttrycken för barbari i världen. FN behöver ”erkänna staten Palestina fullt ut” och stoppa det ”brutala folkmordet” av det palestinska folket. Bolivia fördömer energiskt sanktionerna mot Kuba och Morales betonade att det inte räcker med att USA återupprättar de diplomatiska förbindelserna. USA måste ersätta Kuba för blockadens kostnader och återlämna territoriet som stormakten ockuperar i Guantanamo.

Morales berömde fredsavtalet i Colombia och Kubas medverkan för att få det till stånd. Fredsavtalet var i överensstämmelse med de Latinamerikanska- och Karibiska Staternas (CELAC) överenskommelse att få till en fredszon i regionen.

Morales sade vidare att Bolivia leder Latinamerikas ekonomiska tillväxt, som man har nått samtidigt med offentliga investeringar, ökad jämlikhet och avsevärd minskning av fattigdomen. Detta hade inte varit möjligt utan åtgärder som att nationalisera naturresurser och strategiska företag. Han varnade att imperialistiska intressen skapade politisk destabilisering i regionen och fördömde utländsk inblandning i Venezuela och hyllade folkets revolutionära kamp under ledning av president Nicolás Maduro.

You May Also Like