Eukalyptus

Genom åren har jag läst en hel del artiklar – och sett dokumentärer eller inslag i dokumentärer – där kritiken varit hård mot odlingar av Eukalyptus i olika delar av världen. Men vad är det som gör Eukalyptusträden så speciella?

Eukalyptusodlingar är mycket lönsamma. Medan det tar mellan 60 och hundra år för en gran eller en tall att bli stor nog att avverka växer upp till samma storlek på sex eller sju. Vinsterna blir enorma.

I en artikel i Land från 2012 skriver Pierre Kjellin att Stora Enso planerade att plantera eukalyptusskog på en area motsvarande 120 000 hektar i Guangxi i Södra Kina. Bönderna i omgivningen klagade. Vattnet försvann.

I Brasilien ockuperade – eller ockuperar – pataxóindianer från byn Nova Esperanca i Bahia mark som tillhör Stora Ensos Brasilianska dotterbolag Veracel eftersom de anser att marken tillhör dem. Odlingarna av Eukalyptus försvårar deras situation. Vattnet försvinner.

2014 kritiserades Linnéuniversitet i SVT för ett mindre biståndsprojekt i Sydafrika. Åter Eukalyptusträd. Det är inte särskilt mycket som kan växa på mark där odlingarna har huggits ner, sägs det.

Eukalyptussläktet har sitt ursprung i Australien och Tasmanien, några arter finns i Indonesien och Nya Guinea, läser jag. Australien är en extrem torr kontinent så varför växer Eukalyptus där? De kräver vatten.

Eukalyptussläktet har funnits sedan kontinenterna började skiljas åt men tog till en början inte upp någon större plats i floran som dominerades av regnskog. När det blev torrare för en så där 20 miljoner år sedan blev jorden mindre näringsrik och skogarna glesare. Arterna Casuarina och Akacia dominerade. Tills människan kom. Skogsbränder blev vanligare. Nu utgör de enligt Wikipedia ungefär 70 procent av skogen i Australien. Hur kommer det sig?

Ett avsnitt av Naturmorgon från 2017 ger mig svaret. Eukalyptus behöver elden. Bränder är förutsättningen för att träden ska föröka sig. Bladen innehåller olja – en olja som används för sin lukts skull och medicinskt bruk – och kan till och med självantända. Då brinner all annan vegetation i omgivningen ner men inte eukalyptusträdet. Barken är mycket grov och skyddar trädet mot branden. Under barken finns nya skott som omedelbart tar sig när det slutat brinna. Träd med en mindre motståndskraftig bark brinner ner helt men eukalyptusträden klarar sig.

När bränderna har gjort sitt växer det ingenting under Eukalyptusen vilket är en förutsättning för att träden ska föröka sig. Trots att Eukalyptusen kräver mycket vatten är den helt anpassad till miljön där den växer.

Siv Aksila

You May Also Like