EU stramar åt reglerna för lastbilstrafik

Efter åratal av utredande och förhandlande är nya, skarpare EU-regler för lastbilstrafiken i hamn. Johan Danielsson (S) är glad när de tre tunga EU-instanserna har kommit överens om vägpaketet. En förändring är att alla som kör inrikestrafik i Sverige ska ha svenska löner och villkor.

Frågan har debatterats i flera år men nu står det klart att svenska löner och arbetsvillkor ska gälla för utländska lastbilschaufförer som kör transporter i Sverige

Det känns fruktansvärt skönt. Dels för att vi ska få ett slut på kaoset i branschen, dels för att alla dessa förhandlingar är över, säger EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) som är S-gruppens koordinator i transportutskottet, till tidningen Transportarbetaren.

Enligt uppgörelsen mellan EU-parlamentet och medlemsländernas förhandlare ska samma löner och arbetsvillkor gälla för alla som kör transporter i ett visst land, oavsett var de kommer ifrån och var bolaget är registrerat. Kort sagt: svenska villkor ska gälla i Sverige. Det ska även omfatta lättare fordon, under 3,5 ton, som i dag inte omfattas av reglerna.

Färden mot en uppgörelse har varit årslång och frågan som har varit kontroversiell har delat EU-länderna i öst och väst. Fackliga organisationer och länder i väst har klagat över dagens regelverk som gjort att chaufförer från EU-grannar i öst har konkurrerat med låga löner och dåliga arbetsvillkor, medan östeuropeiska stater och företag från östländerna har försvarat vad de ser som en öppen och fri marknad.

De nya EU-reglerna kommer att införas om ett och ett halvt år, så den osunda konkurrensen kommer dock att fortsätta ytterligare 18 månader. Enligt Johan Danielsson innebär de nya EU-reglerna följande förändring:

  1. Utstationering. Det handlar om villkoren för den som är anställd i ett EU-land och tillfälligt jobbar i ett annat. Resultatet är att svenska löner och villkor ska gälla för den chaufför som kör inrikestransporter i Sverige. Detsamma gäller i hela EU: Landets löner gäller vid cabotagetransporter. För kombitransporter (som kombinerar lastbilskörningen med flyg eller sjöfrakt) är det upp till varje EU-land att ställa det kravet. Sverige har drivit frågan, men beslut i riksdag och regering krävs för att den som kör kombitransport ska vara garanterad svenska villkor.
  2. Cabotage. Det vill säga rätten att i samband med en internationell transport göra inrikesfrakter i det land man kört till. Skärpningen i de nya reglerna handlar om att den utländska lastbilen måste stanna utanför till exempel Sveriges gränser i fyra dagar innan den får användas i landet igen. Annars är reglerna desamma: Tre inrikeskörningar tillåts under sju dagar. Nytt är dessutom att lastbilen måste köras hem till det land den är registrerad i var åttonde vecka.
  3. Kör- och vilotider. Ingen skillnad när det gäller nationella transporter, det vill säga en svensk chaufför som kör i Sverige kommer att få följa samma krav på kör- och vilotider som nu. Däremot ska en utländsk förare, enligt Johan Danielssons tolkning, återvända till sitt hemland var tredje vecka.

Förhoppningsvis kan nu en del av de problem som Transport pekade på i artikeln “Transportarbetareförbundet: Vi måste få ordning och reda på åkeribranschen” få en lösning, så att kravet: Lika lön för lika arbete, oavsett nationalitet, ska kunna infrias.

Transportarbetarförbundet har dock ännu inte analyserat de fullständiga konsekvenserna av EU:s beslut.

Foste Hjälte

You May Also Like