På Sveaplan i Eskilstuna har man sedan många år fått parkera gratis i tre timmar med p-skiva – så generösa tider kommer det dock inte att bli i Centrum…

Fler avgiftsfria parkeringar i Eskilstuna Centrum

Från och med nu på måndag (16 maj) skapar Eskilstuna Kommun över 70 avgiftsfria korttidsparkeringar i Centrum. Det för att öka tillgängligheten. Förändringen är dock tillfällig och gäller till sista september i höst. Men ambitionen är att de avgiftsfria parkeringarna ska permanentas och bli fler.

I januari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna Kommun i uppdrag av sin nämnd att se över möjligheten att skapa fler avgiftsfria korttidsparkeringar i Centrum. Dels som en åtgärd att underlätta för näringslivet och privatpersoner under pågående pandemi, men också dels som en del i arbetet att göra Centrum mer tillgängligt.

Nu är alla nödvändiga trafikföreskrifter beslutade och nu på måndag den 16 maj inför Eskilstuna Kommun sammanlagt 74 avgiftsfria korttidsparkeringar i citykärnan.

Ska gynna både medborgarna och handeln

– Att ha avgiftsfri korttidsparkering i Centrum hoppas vi ska gynna både medborgarna, handeln och restaurangerna. Det ska öka tillgängligheten för snabba korta ärenden, det är något som näringslivet efterfrågat och som vi vill testa, säger Sarita Hotti (S) ordförande för Stadsbyggnadsnämnden.

I biljettområde C3 omvandlas 36 befintliga bilplatser, där blir det möjligt att parkera gratis i 30 minuter. Ytterligare 12 platser i området får 15-minutersparkering. Utöver dem skapas 8 respektive 18 nya platser där det i dag är förbud att stanna/parkera eller taxiplats.

Hoppas kunna permanenta gratis parkering

Den avgiftsfria korttidsparkeringen är alltså tillfällig och gäller fram till 30 september. Parkeringsplatserna kommer att skyltas om och få en tilläggstavla som informerar om den tillfälliga regeln. Men Kommunens ambition är att de avgiftsfria korttidsparkeringarna både ska permanentas och öka i antal.

Kartan visar var någonstans i citykärnan man kan parkera gratis samt hur länge man får stå på den angivna platsen. Grafik: Eskilstuna Kommun.

Nej till p-skiva

Tidigare nu under våren fick två motioner om att införa p-skiva i citykärnan nej av den politiska majoriteten i Eskilstuna. Det var L, SD och KD som hade lämnat in motioner om att få parkera gratis i Eskilstuna Centrum med p-skiva. Men de två motionerna röstades alltså ned. Kommunstyrelsens ordförande (S) Jimmy Jansson säger att man vill göra det möjligt att parkera gratis i Centrum, men att det ska vara under en kortare tid och inte med p-skiva.

Ingen p-skiva i Centrum…

You May Also Like