Rådhusbron – en hårt trafikerad bro där bland annat flera stadsbussar passerar varje timme…

Reparation av Rådhusbron!

Nästa vecka påbörjar man reparation och underhåll av Rådhusbron i centrala Eskilstuna. Det handlar om bron som sammanbinder Centrum och Gamla Staden.

Nu är det dags att rusta upp Rådhusbron. Arbetet kommer att genomföras med bron öppen för trafik, men med begränsad framkomlighet. Det kommer att påverka motorfordon, cyklister och de som går till fots. Man kommer dock hela tiden att kunna ta sig förbi arbetet, men framkomligheten kommer att vara begränsad och det kommer att finnas risk för köbildning.

Färdigt innan sommaren

Arbetet med Rådhusbron beräknas vara färdigt innan sommaren, säger man på Eskilstuna Kommun.

Kartan visar Rådhusbrons placering i centrala Eskilstuna.

You May Also Like