Foto: Linus Bouvin.

Eskilstuna, påskafton: Manifestation för Palestina

Minst en gång i veckan har Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna sedan snart ett halvår tillbaka manifesterat mot Israels terror- och folkfördrivningspolitik mot Gazas försvarslösa befolkning.

Vid manifestationen utanför City-varuhuset på påskaftonen uppehöll sig många av talarna vid de krav som olika FN-organ rest på ett omedelbart slut på massakrerna och på den utsvältningspolitik som Israels regering och krigsmakt praktiserat under snart sex månader.

Något som betonades var också att kolonialstatens agerande, alltifrån den stora fördrivningen av palestinier 1948 tills fram till idag, visar att Israels långsiktiga strategi är att helt bortdriva den palestinska befolkningen. Och att den är mot den bakgrunden de massiva och avsiktliga nu pågående angreppen på Gazas civilbefolkning ska förstås.

Flera talare tog också upp det sorgliga faktum att det fortfarande i medierna och bland ledande politiker förekommer en uppslutning bakom den koloniala apartheidstaten Israel. Att den självklara lösningen måste vara upprättandet av en demokratisk och sekulär stat, ett fritt Palestina, är det tyvärr fortfarande många inom det mediala och politiska etablissemanget som blundar för.

You May Also Like