Bilden är från en tidigare terrorbombning av Gaza-området. Foto: Hosny Salah / Pixabay.

Bomber och stridsflyg – Ny stor vapensändning från USA till Israel

I dagarna har det blivit klart med en ny stor vapensändning från USA till Israel. Enligt Washington Post har två källor verifierat att det handlar om bomber och stridsflygplan. Värdet uppskattas till flera miljarder dollar.

USA:s årliga militära bistånd till sin allierade partner Israel uppgår till 3,8 miljarder dollar (cirka 40 miljarder kronor).

Både Vita Huset och Israels ambassad i Washington har avstått från att kommentera Washington Posts uppgift om den senaste vapensändningen.

För Biden-administrationen är frågan känslig, på grund av det stundande presidentvalet och den upprördhet som finns bland stora delar av den US-amerikanska allmänheten över den bombterror och utsvältning som palestinierna i Gaza-området nu under snart ett halvår systematiskt utsatts för.

Biden har också att ta hänsyn till de med USA lierade arabregimerna, som nu pressas av kraftiga folkliga opinioner.

Detta är också bakgrunden till att Biden och andra US-amerikanska regeringsföreträdare sagt sig vara bekymrade över det lidande som drabbat den palestinska befolkningen. Insättande av israeliska marktrupper i området kring Rafah har Vita Huset officiellt avrått Israel ifrån. Medan man till skillnad från till exempel Kanada, Nederländerna och Belgien inte upphört med vapensändningar till Israel.

Stödet till Israel är också något som Vita Huset säger sig stå fast vid till hundra procent. Medan miljoner US-amerikaner nu menar att detta innebär ett stöd till en kolonialistisk apartheidstat som är i färd med att fullfölja ett folkmord.

Nyligen avstod USA från att lägga in ett veto mot en resolution i FN:s säkerhetsråd, som krävde eldupphör. USA lade ner sin röst. Betecknande för Vita Husets diplomatiska dribblande var att man sedan resolution antagits hävdade att den inte var bindande. Något som väckte stor förvåning och upprördhet bland andra av FN:s medlemsstater.

LÄS OCKSÅ:

FN-domstolen ICJ i Haag beordrar Israel att upphöra med folkmordshandlingar – eFOLKET, 29 mars 2024.

UNICEF: “80 000 barn i norra Gaza hotas nu akut av svältdöd” – FN-rapport: “Folkmord” – eFOLKET, 28 mars 2024.

Israel skärper blockeringen av nödhjälpstransporter till Gaza – möter förtvivlad och ursinnig kritik – eFOLKET, 25 mars 2024.

Gideon Levy – En annan röst från Israel – eFOLKET, 23 mars 2024.

You May Also Like