Bildskapare: Jorono / Pixabay.

Kolonialmakten Israel isolerar, släcker ner, bombar och invaderar Gaza

Ett Gaza i totalt mörker och med kommunikationssystemen nedstängda utsattes under natten för de mest intensiva bombangreppen hitintills. Samtidigt gick flygunderstödda israeliska trupper in i den norra delen, omedelbart norr om Gaza City.

De intensiva och omfattande bombningarna skedde under hela natten, utan uppehåll och i ett (på grund av frånvaron av all elström) totalt nattmörker.

Organisationer som FN-organet WHO och Läkare utan gränser har förlorat all kontakt med sin personal.

Från israeliskt håll har sagts att man inte garanterar journalisters säkerhet.

En kraftig majoritet i FN:s generalförsamling har krävt en humanitär vapenvila. Sverige hörde till den minoritet som inte röstade för detta krav.

Från israeliskt håll har FN-majoriteten anklagats för att vara “antisemitisk”.

You May Also Like