Årbyskolan i Eskilstuna. Foto TPW / eFOLKET.

Eskilstuna: Namninsamling mot planen på att lägga ner Årbyskolans högstadium

Möjlighet finns nu att skriva på en protest mot förslaget att lägga ner Årbyskolans högstadium. Initiativet till namninsamlingen har tagits av Annika Goblirsch. Protesten har redan redan fått väldig många underskrifter, och man kommer till sidan, administrerad av Skiftet, där man kan ansluta sig till namninsamlingen genom att klicka här.

Till Grundskolenämnden i Eskilstuna kommun:

Beslut om att lägga ner högstadiet på Årbyskolan ska fattas i Eskilstunas grundskolenämnd den 12 juni. Nämnden bör rösta emot förslaget.

Årbyskolan är en sammanhållen F-9 – skola. Nu är det förvaltningens förslag att lägga ner hela högstadiet och splittra både elever och personal. Någon hänsyn till barnperspektivet har inte gjorts. Eleverna hänvisas helt enkelt att söka sig till andra skolor inom ramen för det fria skolvalet. Hur blir det för lärarna?

Varför är det viktigt?
Sedan 1967 har skolan varit en självklar del av Årby och därigenom en trygg plats för barn och ungdomar. De känner sina skolkamrater och sina lärare. Det är deras trygghet. Personalen har lång erfarenhet och gedigna kunskaper och känner i sin tur både eleverna, föräldrarna och området.

Med förvaltningens förslag skulle klasser och arbetslag slås sönder vilket leder till stor oro och otrygghet för alla. Barnen används som pusselbitar i lokalförsörjningsplanen.

Vi förstår inte hur detta förslag skulle göra Eskilstuna till en tryggare stad!

Klicka här för att komma till sidan där du kan skriva under!

Lästips:

Årbyskolans högstadium: Nedläggningsförslaget möter beslutsamt motstånd – eFOLKET, 31 maj 2024