Eskilstuna-Kuriren synar den blåbruna koalitionens argument

“Detta är en blåbrun koalition. Olika nyanser av blå i M, KD och L och brunt i SD. Det är den färg som bäst speglar högerextremism.” Så kommenterade ledarskribenten i Eskilstuna-Kuriren söndagens TV-sänd partiledardebatten.

Tidningens ledarskribent avslöjar hur ihåligt det så blåbruna argumentet är. Ulf Kristersson påstod i debatten att “Fler och fler lever på att andra jobbar”. Det är i verkligheten tvärt om. EK ledarskribenten påpekar att istället är den långsiktiga utvecklingen, “allt fler av Sverige invånare i arbetsför ålder jobbar.” Alltså färre försörjs med bidrag. Och andelen som arbetar är större i Sverige än övriga EU-länder. (se citat i eFOLKET).

Ledarskribenten i Eskilstuna-Kuriren konstaterar att när utvecklingen nu är positiv “låtsas moderater – liksom kristdemokrater, L-partister och sverigedemokrater – inte om detta. I stället använder de ögonblicksbilder och ersätter vedertagna, över tid och internationellt jämförbara sätt att mäta med egna, hemsnickrade mätmetoder vars enda syfte är att svartmåla.”

Det finns också anledning att i detta sammanhang peka på att andelen människor födda i andra länder som arbetar, är större än andelen svenskar som arbetar. Det beror på att en mycket större andel av befolkningen som är född i Sverige har lämnat yrkesverksam ålder och nu är pensionärer. På så vis bidrar dessa unga män och kvinnor med sitt arbete till dagens pensionärers försörjning.

Sverige skiljer ut sig bland Europas länder, Tack vare den stora invandringen till Sverige så ökar befolkningen i arbetsför ålder i vårt land medan den har stagnerat och minskat i de flesta andra länder i Europa. I dessa länder kommer man att ställas inför stora försörjningsproblem. Det är en sådan politik som de blåbruna partierna med falska argument nu ivrar för.

Den blåbruna propagandan har brett ut sig i Sverige under den senaste mandatperioden. Tre av de borgerliga partierna. Moderaterna, Kristdemokraterna och under det senaste året även Liberalerna har anpassat sig till Sverigedemokraternas falska retorik. Det är beklämmande att se hur borgerligheten låter sig svepas med de rasistiska vindarna. Och hur man sväljer rasisternas argument med hull och hår i stället för att ifrågasätta propagandan.

Det hedrar Eskilstuna-Kuriren att man avslöjar rasisternas medlöpare och visar hur ihåliga deras argument är. Fler borgerliga skribenter och tidningar borde granska sina partivänners kappvändare.

Hans Hjälte

Varför talar Kristersson osanning om utanförskapet?

Om invandringen i Sverige – del 1: Invandringen bidrar till mer än den kostar

Vi behöver stöd från dig!

Vi vill kunna fortsätta och bygga ut vår oberoende och granskande journalistik. Vi tar inte in annonser eller har presstöd. Vårt arbete sker på ideell grund, men vi har kostnader för lokalhyra och teknisk utrustning. Därför behöver vi stöd från våra läsare… Läs mer

Swisha valfritt belopp till: 123-4673182

—eFOLKET:s redaktion

You May Also Like