Energi och klimat – del 3

Skövlingen av vår planet måste stoppas, och tankarna om fortsatt kapitalism och en så kallad ”grön tillväxt” är fullständigt orimliga, understryker eFOLKETs chefredaktör Hans Hjälte –  i polemik mot dem som värjer sig mot fakta och nödvändigheten av en radikal anti-kapitalistisk strategi i kampen för kommande generationers möjlighet till rimliga livsvillkor.

Den sedan många årtionden pågående och accelererande överkonsumtionen har medfört inte bara en i det närmaste ohejdbar klimatförändring, som kan få katastrofala följder för människor i stora delar av världen. Överkonsumtionen gör att vi är på väg att utplåna den biologiska mångfalden, vi utplånar inte bara växter och värdefulla naturmiljöer utan också allt fler djurarter. Vi närmar oss den punkt där det handlar om vår egen överlevnad.

Genom att dölja orsakerna till och vidden av de problem som världen står inför så blir det också omöjligt att lösa dem. Om vi inte inser att vi måste minska dagens ohyggliga slöseri med råvaror som nu sker på grund av de välbeställda samhällsskiktens överkonsumtion i Västeuropa, Australien och Nordamerika, liksom bland de rika människorna i övriga delar av världen, så kommer alla försök att hindra katastrofen att misslyckas.

För fem år sedan hade tidningen Expressen en ledare där man skrev: ”Berättelsen om hur världen ständigt blir bättre är den mest underrapporterade storyn som finns. Kanske för att sådana glädjebud ändå inte riktigt biter på vår djupt rotade föreställning om världens tilltagande elände.”

Som exempel tar Expressen upp att andelen fattiga i världen har minskat, men skriver inget om att antalet fattiga samtidigt har ökat. Tidningens framgångsrecept lyder: att eftersom den ökade ekonomiska tillväxten och den ökade världshandeln har gjort oss rikare, så är detta även ett bra receptet för att öka levnadsstandarden i de fattiga länder.

Ingen hänsyns tas till att resurserna är begränsade och att en ohämmad tillväxt leder till både klimatkris och utarmningen av vår livsmiljö. Ordet omfördelningen kan Expressen inte stava till, därför att de strider mot det kapitalistiska systemet.

Men det är inte bara borgerliga tidningar som har svårt att inse att det finns begränsade resursers. Det finns en tendens även inom vänstern i Sverige att bortse från vi som lever i den rika världen överutnyttjar världens tillgångar. Man betonar klimatfrågan och bortser från alla andra problem som den ständigt ökande tillväxt skapar. Och för klimatproblemen har man enkla lösningar: Byt ut oljan mot vind- och solenergi! Ersätt bensin och dieselbilarna med elfordon! Lägg en skatt på några hundralappar på flygbiljetter! Bra – men också fullständigt otillräckliga – åtgärder.

Alla som tror att det inte kommer att krävas uppoffringar för att lösa klimatfrågan och utarmningen av jordklotet på resursers – för det handlar om tro och inte om vetande – borde läsa Naturskyddsföreningens rapport Grön ekonomi – genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Som kom ut 2014 (pdf).

Rapportens författare Anton Grenholm och Simon Grenholm har gjort en grundlig genomgång av vad som behöver göras för att kunna övervinna klimatkrisen och ekosystemkrisen. De konstaterar: ”Vi beskriver bland annat några av de faktorer som gör dagens samhälle beroende av ständig tillväxt, och vi visar att så kallad grön tillväxt inte är ett realistiskt alternativ.

De konstaterar ”att det skulle krävas enormt snabba förändringar i teknikutveckling och konsumtionsmönster ifall fortsatt tillväxt skulle kunna frikopplas från växande miljöpåverkan. Det finns ingen praktisk erfarenhet som talar för att en sådan frikoppling är möjlig, och det finns heller inget vetenskapligt underlag för hur det skulle kunna se ut, inte ens i teorin. Ändå är det precis detta – grön tillväxt – som de flesta politiker, debattörer, ekonomer, näringslivsföreträdare och andra organiserade samhällsintressen argumenterar för…

Alltså: Grön tillväxt är en helt orimlig idé. Det är nämligen först då vi lyckas avlägsna oss från tanken på fortsatt exponentiell tillväxt som det finns förutsättningar att vända på utvecklingen, bromsa utsläppen av koldioxid och bevara livsmöjligheterna för växter och djur – däribland vår egen art homo sapiens – på vår planet. Först då kan vi på allvar börja diskutera och undersöka vilka förändringar som behövs för att uppnå en verkligt grön ekonomi, som borgar för en långsiktig förvaltning av naturresurserna.

Det kapitalistiska samhället framgång bygger helt och hållet på tillgången av billig fossil energi och, då speciellt olja. Kol- och oljekonsumtionen har drivit på utvecklingen men är också den allra viktigaste orsaken till de ökade utsläppen av växthusgaser. Ständigt ökade tillväxt är beroenden av användning av fossila bränslen. För kapitalismens är utnyttjande av de fossila bränslena så viktigt att allt tal om att minska klimatutsläppen blir en fars, organiserad som klimatkonferenser.

Det finns tillräckligt med resurser för ett bra liv på jorden för alla människor. Men det går då inte att ha ett samhälle som slösar med resurser och föröder vår livsmiljö. Ekonomi måste då åter betyda att hushålla med knappa resurser – inte att utarma och slösa för att uppnå hög tillväxt.

Det krävs också ett jämlikt samhälle, utan lyxkonsumtion. Varje form av överutnyttjande av naturens resursers måste stoppas!

Hans Hjälte

You May Also Like