Inte längre sjukdom att vara transsexuell

Socialstyrelsen ser nu över klassificeringen av transsexualism, med syftet att det inte längre ska betraktas som en sjukdom vid kontakt med hälso- och sjukvården.

– Det är en helt rimlig förändring, många indelningar och kategorier är föråldrade. För oss är beslutet okontroversiellt, säger enhetschefen Kristina Bränd Persson på myndighetens hemsida den 27 januari.

I november förra året ockuperade ett femtiotal personer från föreningen Transförsvaret Socialstyrelsens lokaler i Stockholm. De visade bland annat sitt missnöje mot att transsexualism fortfarande är en psykiatrisk diagnos.

– Vi vill ha politikerna uppmärksamhet. Vi har en serie rättigheter som vi både vill och behöver ha. Man kan likna det vid när homosexuella ockuperade Socialstyrelsen på 70-talet för att slippa klassas som psykiskt sjuka, sade Aurora Norder till SVT Nyheter Stockholm den 21 november 2016.

I oktober 2016 beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att uppdatera en klassifikation som används vid registrering av vårdkontakter. Man tog bort transsexualism från ett kapitel som avser bland annat psykiska sjukdomar. I stället införs en möjlighet att vid behov registrera när det är en anledning till vårdkontakt, men inte som en sjukdom.

Nu inleder alltså Socialstyrelsen en översyn för att göra motsvarande förändringar i det svenska regelverket.

– Vi brukar följa de ändringar WHO beslutar, men framför allt har just denna förändring ett viktigt symbolvärde, säger Kristina Bränd Persson.

Tommy Jansson