Edward Snowden: Facebook är ett av de mest lyckade bedrägerierna

Edward Snowden avslöjade för fem år sedan att USA:s myndigheter på regeringens uppdrag genomför en systematisk övervakning av miljontals medborgare, i så väl USA som i andra länder. Han konstaterar nu att även det privata företaget Facebook är ett övervakningsföretag som deltar i att kartlägga miljontals människors privatliv.

Han skriver att Facebook tjänar sina pengar genom att exploatera och sälja uppgifter om människors privatliv. En övervakning som sträcker sig mycket längre än till de småsaker som människor frivilligt vill dela med sig av.

Facebooks affärsmodell som går ut på attt samla och sälja dokument om människors privatliv, gör att företaget enbart kan betraktas som ett “övervakningsföretag”.

Edward Snowden anser därför att när Facebook marknadsförs som socialt media så är det det mest lyckade bedrägeriet sedan USA:s Krigsdepartement döptes om till Försvarsdepartement.

You May Also Like