Bild. Kira Hoffmann / Pixabay.

Ebba Busch kastar sten i glashus

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch försöker utnyttja coronapandemin för att slå mot regeringen. Hon förklarar att “omsorgspersonalen är nedkörd i skoskaften av den höga belastningen. Det här är i första hand inte Folkhälsomyndighetens ansvar. Det här är regeringens misslyckande”.

Som om inte ansvaret för kaoset inom vård och omsorg även vilar på Kristdemokraterna själva och de övriga borgerliga partierna, som i kommuner och landsting/regioner fattat de beslut som kört vård- och omsorgspersonalen ner i “skoskaften”. Ebba Busch kastar verkligen sten i det borgerliga glashuset när hon kritiserar läger inom vård och omsorg.

Kristdemokraterna har ett stort ansvar för privatiseringen av vård och omsorg i Sverige. Man var pådrivande i den borgerliga regeringen 2006 – 2014. Efter de borgerliga partiernas valseger 2006 förstärktes stimulanserna för att få fler privata utförare inom sjukvården. Landstingens nyttjande av privata vårdutförare ökade från 2007 till 2012 med 56 procent (räknat utifrån hur stor del av de ekonomiska anslagen som betalades till privata utförare).

I flera landsting/regioner och kommuner har ledamöter från kristdemokraterna inte bara varit pådrivande när det gäller privatiseringen utan också som kommunalråd och landstingsråd haft huvudansvaret för dessa områden.

Kristdemokraterna drev 2008 tillsammans med de övriga borgerliga partierna i riksdagens genom lagen om valfrihet, LOV:

“En reform av avgörande betydelse var beslutet om LOV (lagen om valfrihetssystem). Propositionen om LOV lades fram av den borgerliga regeringen 2008 och från och med 2010 blev vårdvalssystemet obligatoriskt inom primärvården. Det innebär att alla landsting med förtur måste finansiera privata vinstdrivande vårdcentraler som uppfyller lagstadgade krav. Landstingen måste acceptera att värdföretagen själva bestämmer var de ska lokalisera vården. Sedan lagen infördes har det tillkommit omkring 300 nya privata vårdcentraler, ökningen har varit snabbast i tättbebyggda och ekonomiskt välbeställda områden”, konstaterar Mats Wingborg i Arena Idé.

Coronapandemin har obevekligt avslöjat konsekvenserna av kommunernas och landstingens/regionernas privatisering av äldrevård, omsorg och hemtjänst. Privata företag inom äldrevården har drivit en aggressiv politik för att expandera sin verksamhet. Deras möjligheter att tjäna pengar på verksamheten är att skära ned på antalet anställda och använt sig av en stor del timanställda personal.

I Stockholm finns 91 hemtjänstleverantörer varav 77 är privata. Elisabeth Antfolk, som är ordförande för fackförbundet Kommunals sektion för privat vård och omsorg och arbetar som undersköterska inom hemtjänst och äldreomsorg, säger att det saknas skyddsutrustning och kunskap om den – “om den råkar finnas” – hos privata vårdgivare. I en artikel i Dagens Arena säger hon: “Situationen är sämst hos de privata vårdgivarna”. Hon tog också upp de många timanställda och de usla anställningsvillkoren, som rådde på dessa arbetsplatser.

Det finns onekligen orsak att granska effekterna av den privatisering som har genomfört i Sverige under de senaste decennierna – och de oavsett Coroankrisen. Det pandemin har endast på ett tragiskt sätt avslöjat de försämringar inom viktiga samhällssektorer som den nyliberal politiken har skapat.

De borgerliga partierna försöker nu istället sätta fokus på själva Coronopandemin, det vill säga vända blicken från effekterna deras egen nyliberal politik. Ebba Busch, Ulf Kristersson och Nyamko Sabuni har kritiserat folkhälsomyndigheten och regeringen för hanteringen av Coronakrisen. KD-ledaren Ebba Busch, förklarade:

“Resultatet ser vi nu med närmare 4 500 döda. Vi svenskar är inte välkomna i andra länder. Vi har en vårdskuld med inställda operationer som det saknas en plan för att beta av. Omsorgspersonalen är nedkörd i skoskaften av den höga belastningen. Det här är i första hand inte Folkhälsomyndighetens ansvar. Det här är regeringens misslyckande.”

För kommentar se även artikeln: Orimliga jämförelser av Corona-siffror.

Och SD-ledaren Jimmie Åkesson fyller på:

“Regeringen har under tiden gömt sig i skuggorna bakom Folkhälsomyndigheten, rädda för att ta steget mot vad som kan liknas vid en egen uppfattning. Regeringen har därmed, genom detta krampaktiga handlande, exemplifierat själva sinnebilden för ett svagt politiskt ledarskap… Ansvariga för de felbeslut som tagits bör överväga att lämna sina positioner med omedelbar verkan. Anders Tegnell bör därmed avgå.”

Orsaken till dessa attacker är naturligtvis de borgerliga partierna försämrade oppositionssiffror, men också ett sätt att vända kritiken bort från den nyliberala politik som är grundorsaken till de problem som Coronapandemin på ett övertydligt sätt har avslöjat.

H. Foste Hjälte

You May Also Like