Fakta: USA:s krigsbudget är i dag mer än tio gånger större än Rysslands. Och den växer varje år mer än Rysslands, vars budget de senaste åren minskat!. Vad gäller Europa är Tysklands, Frankrike och Storbritanniens krigsbugetar sammantagna två och en halv gånger större än Rysslands!

eFOLKET: DNs ledarredaktion vilseleder om Rysslands militärutgifter

Dagens Nyheter ägnade sin huvudledare (2019-05-22) åt att håna Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ för att de inte köper den felaktiga uppgiften att Ryssland rustar upp och därför utgör ett militärt hot mot Sverige. https://www.dn.se/ledare/vansterpartiet-och-fi-lever-i-fornekelse-om-hotet-mot-europa/

Men DNs ledarsida kan inte visa att Ryssland utgör ett växande militärt hot. Tvärtom visar en granskning av de militära kostnaderna att USAs och Natos utgifter är mångdubbelt större jämfört med Rysslands.

DNs ledarredaktion påstår att Soraya Post – Fi:s kandidat till EU-parlamentet – vid en utfrågning i SVT “missade att Ryssland ökat sina militära utgifter sedan 1998”. Men Soraya Post svarade helt korrekt på de frågor hon fick. Så här löd diskussionen i SVT i måndags:

Soraya Post fick i intervjun frågan: “Många är ju orolig för ett allt mer aggressivt Ryssland, är du det?”

Soraya Post svarar: “Nej, inte som det ser ut nu. Rysslands rustar inte upp.”

SVTs intervjuare: ”Ryssland rustar inte upp?”

Soraya Post: “Dom ökar ju inte sin försvarsbudget.”

SVTs intervjuare: “Gör dom inte?”

Ingen fråga ställdes om utvecklingen av militärkostnaderna sedan 1998. Påståendet i DNs ledare om Rysslands upprustning efter 1998 bör dessutom ses mot bakgrund av de militära hot som då började riktas mot Ryssland.

I slutskedet av kalla kriget var Sovjetunionens försvarskostnader ungefär hälften så stora som USAs. 15 år senare var Rysslands kostnader endast en tiondel av vad Sovjetunionens hade varit, vilket innebar att USA då lade ner 20 gånger så mycket mer på vapen och soldater, jämfört med Ryssland!

Vid mitten av 1990-talet inledde Nato, under USAs ledning, flygbombningar i Jugoslavien. Fyra år senare, 1999, bombade Nato Jugoslaviens huvudstad vilket ledde till tusentals dödsoffer och upp mot 10 000 skadade. Omkring 900 000 människor tvingades lämna sin hem.

Samma år beviljades Ungern, Tjeckien och Polen medlemskap i Nato. Den av USA ledda inringningen av Ryssland var påbörjad. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att Ryssland började se över sin försvarsbudget och ökade anslagen för vapeninköp.

Michail Gorbatjovv diskuterar Tysklands återförening med Hans-Dietrich Genscher och Helmut Kohl. Sovjetunionen, 15 juli 1990. Foto: Bundesbildstelle / Presseund Informationsamt der Bundesregierung.

Löftet som Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov fick vid flera tillfällen, om att Nato inte skulle flytta fram sina positioner, bröts därmed. USAs dåvarande utrikesminister James Baker försäkrade Gorbatjov inför Tysklands återförening att “Nato inte skulle flytta sig en tum österut”.

USA och Nato bröt löftet!

Fem år senare, 2004, flyttade Nato fram sina positioner ytterligare i Östeuropa, då Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien och Slovenien valdes in i Nato. Estland och Lettland hade landgräns med Ryssland. Självklart måste vilken regering som än satt vid makten i Moskva uppfattat detta som ett hot.

Från 1999 till 2018 har som en följd av denna Natoframryckning Rysslands årliga försvarsbudget ökat med 43,3 miljarder dollar från 18,0 miljarder dollar 1999 till 61,3 miljarder dollar 2018. Under samma period har USA ökat sin försvarsbudget med 220,1 miljarder dollar från 413,5 miljarder dollar 1999 till 633,6 miljarder dollar 2018. En ökning som är nästan fem gånger större än den ryska ökningen.  DN ”missade” att tala om detta i sin ledare.

Ett tips till DNs ledarskribenter: Läs Sipris, i hela världen vedertagna statistik, över ländernas militärutgifter så ser ni vilket land som driver på den militära rustningen.

Nato fortsätter sin militära rustning, både i Europa och utanför Europa, och totalt sett satsar Nato i dag 15,7 gånger mer på sin militära rustning än Ryssland. De tre största Natoländerna i Europa – Storbritannien, Frankrike och Tyskland – har en sammanlagd krigsbudget som är två och en halv gånger större den ryska! Frankrike ensamt har en större budget än Ryssland!

DN skriver i sin ledare:

Vem tror att stridsvagnar med EU-flagga skulle starta invasionskrig? Vem tror att Bryssel skulle vilja, eller kunna, beordra bombmattor över fredliga grannländers städer?

Var det inte just detta som de europeiska Natoländerna gjorde när de deltog i kriget mot Serbien. Utanför Europa har europeiska Natoländer bombat civilbefolkning till döds i bland annat Afghanistan, Irak och Libyen samt i flera länder i Centralafrika under 2000-talet.

Dessutom levererar EU-länder – och inte bara Natoländer utan också Sverige – militär utrustning till Saudiarabien, som användes i det mest fruktansvärda krig som idag pågår i världen. Saudiarabiens invasion i grannlandet Jemen.

Samma dag som DNs ledarskribent kritiserar Fi och V och deras EU-kandidater Soraya Post och Malin Björk för att inte delta i hetsen mot Ryssland, skriver DNs reporter Michael Winiarski om ett verkligt krigshot i artikeln “Ett krig mot Iran skulle bli värre än katastrofen i Irak”. Han skriver:

Försvarshögkvarteret Pentagon har föreslagit en utplacering av 120 000 amerikanska soldater i regionen om Iran återstartar sitt kärnvapenprogram eller angriper USA-styrkor.

Alltså ytterligare ett tips till DNs ledarsida: Läs Winiarskis artikel om USAs hotfulla politik mot Iran som kan leda till ett nytt storkrig med svåra följder även för Europa. Ledarsidans vilseledande uppgifter om att Ryssland är mer militärt rustat än USA och Nato bidrar inte till avspänning och fred i Europa. Detta är mycket allvarligt, då såväl Rysslands som tre av Natoländerna är kärnvapenmakter.

Hans Foste Hjälte,

eFOLKETs ledarredaktion

Den här artiklen har även skickats till Dagens Nyheters ledarredaktion

 

You May Also Like