“Du lilla fågel rara …”

22 maj 2019

Spontant jag säger

rädslan överväger

när det blir tal

om vår miljö.

Nu är det val

till parlament

där sitter de

– det är känt –

som har en röst.

Men den finns också

i en liten fågels bröst.

Tag rösten din tillvara

Du lilla fågel rara.

Ty du är fin,

som sången.

Som finns i bröstet

fången.

Peder Andersson

i Eskilstuna

 

 

 

 

You May Also Like