Bildskapare: Marek Studzinski / Pixabay.

Har Agenda en egen agenda när det gäller NATO-propaganda?

Jag kollade Agenda, SVT 1, söndag 20 mars. Programmet handlade huvudsakligen om att Finland nu fått klartecken från Erdoğan om Nato-medlemskap. Och frågan som ställdes var: “Vad betyder det för Sverige att vi nu hamnar på efterkälken?”

Utgångspunkten var att nu får Sverige problem och att risken ökar dag för dag för ett ryskt angrepp så länge vi inte är “fullvärdig” medlem.

Först intervjuades utrikesminister Billström (M), som bedyrade att “vi” har uppfyllt alla våra löften och förpliktelser gentemot Erdoğans och hans krav. Bland annat den nya terroristlagen som ser ut som ett beställningsverk från Erdoğan. Ingen följdfråga från programledare Camilla Kvartoft om att terrorlagen fått skarp kritik från både Lagrådet och Advokatsamfundet, och att regeringen körde över lagrådet i sin iver att verka beslutsam och handlingskraftig.

Före intervjun med Billström visades ett filmklipp där Erdoğan påstår att terrorister härjar fritt i Sverige, både i riksdagen, och på gator och torg där det viftas med flaggor från PKK, YPG och YPJ.

Om jag släpper det där med PKK för tillfället eftersom det finns delade meningar om PKK ska ses som terrororganisation eller inte, så råder det stor enighet i världen att YPG och YPJ inte är terroristorganisationer. Snarare tvärtom eftersom YPG och YPJ drog det tunga lasset när terrororganisationen IS bekämpades.

Det är endast Turkiet och Erdoğan, samt Qatar, som ser YPG och YPJ som terrororganisationer. Därför förväntade jag mig att programledaren för Agenda, Camilla Kvartoft, skulle ställa den självklara följdfrågan till Billström:

“Tycker du, liksom Erdoğan, att YPG och YPJ också är terroristorganisationer?”.

Men naturligtvis fick inte Billström den frågan, så Erdoğan fick oemotsagd hävda att inte bara PKK utan även YPG och YPJ är terroristorganisationer som Sverige måste sätta stopp för om det ska bli något Nato-godkännande från Turkiet.

Efter Billström blev det intervjuer med Magdalena Andersson (S), Finlands president Niinistö och (naturligtvis) överbefälhavaren Micael Bydén, som i vanlig ordning var iförd militäruniform för att understryka den pondus, auktoritet och insikt man anses besitta när man är Sveriges högste militära befälhavare.

Men även kung Carl Gustaf har en hög militär rang: “Kungen är Försvarsmaktens främste representant. Han är amiral i flottan samt general i armén och flygvapnet. Kungen är hederschef för Livgardet och Livregementets husarer”.

Därför fick kungen också vara med på ett hörn i Agenda där han uttalade hur oerhört viktigt det är att Sverige nu blir medlem i Nato så fort som möjligt.

Kungen, som fortfarande tycker att sultanatet Brunei är ett föregångsland och en demokrati därför att envåldshärskaren har en “nära relation” med “sitt folk”. En uppfattning kungens står fast vid i sin senaste intervju där han även kritiserar riksdagen angående beslutet om tronföljden. (se lästips)

Visserligen ser vi nu ett stort stöd för Nato-medlemskap. Jag tror senaste siffran var 66 procent för och 22 procent emot och 12 procent som inte vet.

Betyder det att endast Nato-anhängare ska få komma till tals? För nu var det bara lyriska Nato-anhängare som medverkade i Agenda.

Kunde det inte finns ett visst intresse, i objektivitetens namn, att även släppa fram någon Nato-kritisk röst i public service, i det här fallet Agenda.

Jag vet att det även bland Nato-förespråkare finns kritiska röster som menar att Sverige går för långt och förnedrar sig när man kryper för despoten Erdoğan för att få hans godkännande.

PS. Om jag inte minns helt galet var Camilla Kvartoft en av programledarna vid partiledarutfrågningen av Magdalena Andersson (S) före valet. Magdalena Andersson fick då frågan om hon stod bakom utrikesminister Ann Lindes krav att den fängslade HDP-ledaren i Turkiet, Selahattin Demirtaş borde friges.

Hon kunde då inte svara utan att först “sätta sig in i frågan” och höra med Ann Linde vad som låg bakom kravet på frisläppande av den fängslade HDP-ledaren (HDP är systerparti till det svenska socialdemokratiska partiet, eller var det i alla fall då han fängslades).

Nu hade Camilla Kvartoft chansen att ställa frågan igen nu när Magdalena Andersson haft nästan sju månader på sig att “sätta sig in i frågan”.

Men hon sumpade den möjligheten. Nu när det ska fjäskas och krypas för Erdoğan ska vi inte ställa till det genom att prata om de tusentals politiska fångar som sitter i Turkiska fängelser.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like