Bild: Ivabalk / Pixabay.

Det är nu vi måste investera för att bygga det fossilfria samhället!

I norra Sverige pågår en viktig framtidsinvestering, byggandet av den 27 mil långa Norrbotniabanan, från Umeå till Luleå. Tågtrafik är miljövänligt, eftersom det varken krävs fossila bränslen eller batterier för att driva tågen. Tågtrafik är ett bättre alternativ än flyg eller bilresor ur klimat- och miljösynpunkt.

Om vi ska lyckas bygga det fossilfria samhället är det viktigt att dagens investeringar riktas mot en fossilfri värld.

Folkbladet i Västerbotten följer bygget av Norrbottniabanan i en reportageserie, där man får en inblick vad som krävs för att genomföra bygget.

Det avsnitt av banan som nu byggs vid Umeå är 12 kilometer långt, det vill säga 4,5 procent av hela sträckan. Bygget omfattar en tågtunnel samt 24 km vägar och 13 broar. Innan denna deletapp är klar har man schaktat ut nästan en halv miljon kubikmeter bergmassa. Det motsvarar en fotbollsplan fylld med bergmassa upp till 65 meters höjd.

För att genomföra bygget krävs inte bara import av arbetskraft från Östeuropa utan också tillgång på fossilt bränsle. De väldiga maskiner som används slukar nämligen fossil olja.

“Bara den ökade kostnaden för diesel gör nästan två miljoner kronor extra i månaden,” berättar Trafikverkets delprojektledare Jan Lundberg för Folkbladets läsare och tillägger “att en normalstor dumper drar 20–30 liter diesel i timmen och att en stor grävare drar omkring 80 liter i timmen.”

Det kommer alltså att gå åt miljontals liter diesel för att bygga Norrbotniabanan. Och idag finns inget alternativ till den fossila dieseln. En fossil energiråvara som det dessutom nu börjar bli ont om.

En liter fossil råolja innehåller cirka 3 deciliter diesel, 4 deciliter bensin. 1 deciliter motorolja, 1 deciliter eldningsolja och 1 deciliter tjära. Det är alltså 40 procent av den olja som pumpas upp som kan användas för att driva de starkaste motorerna på byggarbetsplatser och för tunga transporter.

Redan nu börjar det råda brist på dieselolja. I USA tappar man redan nu ut sina beredskapslager av diesel. Lagren är nu de lägsta på över ett decennium. På den US-amerikanska nyhetsbyrån Bloomberg kan man läsa, “så låga nivåer är alarmerande eftersom diesel är arbetshästen i den globala ekonomin. Den driver lastbilar och skåpbilar, grävmaskiner, godståg[1] och fartyg. En brist skulle innebära högre kostnader för allt från lastbilstransporter till jordbruk och konstruktion.”

Eftersom tillgången på dieselolja är begränsad är det nödvändigt att ta fram alternativ. Ett sätt är att tillverka vätgas med energi från till exempel vindkraftverk. Men det är en dyr process och vindkraften kommer i framtiden också att behövas för att producera elektricitet samt vätgas till processindustrin.

Det är viktigt att idag prioritera användningen av den fossila dieseln till projekt som underlättar övergången till ett fossilfritt samhälle. Det är nu vi måste investera för att bygga det fossilfria samhället och sluta slösa med energi. Det borde vara lärdomen av dagens energikris.

Tyvärr används i den rika delen av världen idag allt för stor del av de fossila bränslena för att upprätthålla lyxkonsumtion i stället för framtidsinvesteringar som överbryggar till fossilfria energisystem.

Hans F Hjälte

[1] Det är framför allt i USA som dieselolja används för att driva godståg, detta på grund av att så liten andel av det US-amerikanska järnvägsnätet är elektrifierad.

You May Also Like