Nålmakaren i Eskilstuna – en av de så kallade öppna restauranger som nu ska avvecklas…

Eskilstuna Kommun avvecklar flera öppna restauranger

Servicenämnden i Eskilstuna har nyligen fattat beslut om att avveckla Kommunens så kallade öppna restauranger – det vill säga restauranger som ligger i anslutning till äldreboenden, men som också har kunnat nyttjas av allmänheten.

Eskilstuna Kommun driver idag fem öppna restauranger – Marielund, Åbacken, Måsta Äng, Nålmakaren och Spångagården. Kommunens restauranger, som alltså varit öppna även för allmänheten, har utretts under en längre tid, och under coronapandemin var dessa restauranger stängda, då man ville förhindra att få in smitta på äldreboendena.

– Efter pandemin öppnade de åter upp, men gästunderlaget för att driva dem finns inte längre, säger Björn Eriksson som är måltidschef på Serviceförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Björn Eriksson.

Stort underskott

Restaurangerna dras idag med ett stort underskott, och det innebär att Kommunen inte kommer att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Servicenämnden fattade därför nyligen beslutet att avveckla de fem öppna restaurangerna på Marielund, Åbacken, Måsta Äng, Nålmakaren och Spångagården. Det kommer att ske under nästa år.

– Avvecklingen kommer att ske i ett lämpligt tidstempo så att berörda verksamheter på bästa sätt ändå kan möta upp gästernas behov, säger Björn Eriksson.

Åbacken i Eskilstuna – en av de så kallade öppna restauranger som nu ska avvecklas.

You May Also Like