Dokumentet från 24 november, vars innehåll nu av den socialdemokratiska regeringen inte anses vara vatten värt. Därmed trampar partiledningen också på absolut allt det som förknippats med Olof Palmes utrikespolitiska och ideologiska ståndpunkter.

Den moraliska bankrutten dokumenterad – svart på vitt

Den svenska regeringens och det socialdemokratiska partiets sorgliga moraliska bankrutt fullbordades kvällen den 28 juni när uppgörelsen mellan Sverige, Finland och Turkiet – med NATO-ledningens benägna bistånd – undertecknades.

Nedan finns för läsning och begrundan:

dels i sin helhet det dokument som partisekreteraren Tobias Baudin den 24 november undertecknade å det svenska socialdemokratiska partiets vägnar,

dels den engelska originalversionen av NATO-uppgörelsen mellan Finland, Sverige och Turkiet, framförhandlad under medverkan av Sveriges statsminister och det svenska socialdemokratiska partiets ordförande Magdalena Andersson; och undertecknad av den svenska socialdemokratiska regeringens utrikesminister Ann Linde.

You May Also Like