Margot Wallström: Nato ska inte hota Sverige

Milsvid skillnad mellan hur utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist uttrycker sig. Den förra markerar Sveriges integritet och självbestämmande om FN:s kärnvapenförbud medan den senare beter sig som en lydig knähund i förhållande till USA och Nato.

Fredag den 1 december svarade Margot Wallström på en interpellation i riksdagen från Pål Jonsson (M). Interpellanten hade bland annat frågat om utrikesministern är beredd att ompröva inställningen till ett Natomedlemskap givet att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats. Vidare undrade han om Wallström anser att USA och Nato på ett otillbörligt sätt har kritiserat Sverige för ja-rösten till konventionen om kärnvapenförbud, som antogs av FN den 7 juli.

I debatten hänvisade Pål Jonsson till en intervju med Margot Wallström i New York Times där hon enligt honom ska ha sagt ungefär: ”Tyvärr har Nato och USA uttryckt sig väldigt klart. Det borde de inte ha gjort, och vi kommer inte att acceptera att bli påverkade av någon i den här frågan.”

Margot Wallström konstaterade att bakgrunden till FN-konventionen beror på att 120 länder i världen faktiskt menar att normen mot kärnvapen måste förstärkas. Hon framhöll också att Sveriges är ett alliansfritt land och vår hållning och våra vägval ska respekteras utan inblandning från andra.

– Det är alldeles självklart att vare sig Nato eller andra länder inte ska försöka utöva påtryckningar på oss eller hota oss.

Wallströms uppfattning är att det går att förena kampen mot kärnvapen med att fortsätta ”samarbeta med Nato, USA och andra länder som har kärnvapen”.

– Man måste kunna göra både och – stärka normen, se till att det finns processer som kan föra frågan framåt och fortsätta vårt samarbete. Så har vi tolkat det.

Huruvida utrikesministern har rätt i sin bedömning råder det högst delade uppfattningar om.

En som definitivt inte delar Wallströms uppfattning är försvarsminister Peter Hultqvist, som därför är stark motståndare till att Sverige ska signera FN-konventionen. Han har upprepade gånger gett uttryck för att ett fördjupat militärt samarbete med Nato och Trumps USA har överordnad och högsta prioritet.

Som eFOLKET tidigare har visat är det Margot Wallström som har stöd av Socialdemokraternas kongress, inte Peter Hultqvist, om nu partimedlemmarnas uppfattning har någon betydelse i sammanhanget.

Länk till interpellationsdebatten på s. 6-9 (pdf)

Tommy Jansson

You May Also Like