På bilden hållandes i banderollen syns Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens Rätt och Nanna Thydén, presskommunikatör hos Djurens Rätt. (Foto: Johanna Hanno / Greenpeace)

Djurrättsorganisation uppmärksammade kornas hotade betesrätt

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt och Greenpeace besökte nyligen ett kosläpp utanför Uppsala. Det för att informera besökarna om att kornas betesrätt faktiskt är hotad av Regeringen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Flera tusen besökare var på plats, men få verkade känna till att detta kanske blir kornas allra sista sommar ute på bete.

Nu i dagarna var Djurens Rätt på plats tillsammans med Greenpeace på Lövsta Gård utanför Uppsala för att dela ut flygblad och samla in namnunderskrifter till kampanjen ”Jag vill beta”. På plats fanns även djurvännen och influencern Therése Lindgren som höjde sin röst för kornas rätt att beta. Med landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen har Regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna tillsatt en utredning med syfte att undersöka om beteskravet kan tas bort. Djurens Rätt är kritiska till utredningen  som går under namnet” Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”, och befarar att Regeringen kommer att föreslå att beteskravet ska avskaffas.

– Genom utredningen kan vi förstå att Regeringen enbart föreslår ett ökat djurskydd på EU-nivå för att kunna skjuta ifrån sig det nationella ansvaret. Regeringen använder det som täckmantel för att ta bort beteskravet, något som vi ju länge sett som en självklar del av det svenska djurskyddet, säger Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens Rätt.

Detta kan bli en mer sällsynt bild i det svenska landskapet i framtiden – i alla fall om Regeringen och SD får igenom sitt förslag…

Sverige unikt med betesrätt

Sverige är idag det enda land i EU där mjölkkor har lagstadgad rätt att få beta utomhus under sommaren. Forskning har dessutom visat att kor mår bra av att beta utomhus, och att deras närvaro på betesmark bidrar till biologisk mångfald. Trots detta genomför Växa Sverige, en av LRF:s organisationsmedlemmar, nu en studie där 1500 kor hålls inlåsta i 18 månader. Att ta bort betesrätten riskerar att leda till negativa konsekvenser för kornas välfärd, eftersom bete är en viktig del av kors naturliga beteende.

”Får inte offras”

– Kristdemokraterna är ensamma om att ha drivit frågan om att avskaffa beteskravet, men i och med att de innehar landsbygdsministerposten krävs det att resten av regeringsunderlaget är på tårna och står fast vid att kornas rätt till bete inte får offras i konkurrenskraftens namn, säger Matilda Antti.

Matilda Antti, Djurens Rätt

Kampanjen ”Jag vill beta” drivs av djurrättsorganisationen Djurens Rätt tillsammans med Greenpeace och flera andra miljö- och djurrättsorganisationer. Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till Regeringen i samband med att utredningen blir klar i juni månad.

You May Also Like