Husses budskap lyssnas det andäktigt och uppmärksamt till, också på svenska ledarredaktioner. Bildskapare: Klaus hausmann / Pixabay.

Dagens Nyheter med skygglappar – USA:s krigsbrott har inget rapporteringsvärde i DN:s värld

Den 20 mars för 20 år sedan invaderade USA – tillsammans med sin europeiska vasall Storbritannien – Irak, med en falsk motivering om att Irak hade massförstörelsevapen, det vill säga kärnvapen.

USA:s och Storbritanniens bluff avslöjades. De ytterst ansvariga, USA:s dåvarande president George W Bush och Storbritanniens premiärminister Tony Blair, borde naturligtvis ha ställts till ansvar för kriget och dödande av flera miljoner oskyldiga irakier. Det finns all anledning att idag diskutera följderna av Irakkriget och fråga sig hur USA och Storbritannien och dess ledare så enkelt kommit undan de massmord de initierade, och varför dessa länder inte har tvingat ersätta den förstörelse som deras anfallskrig har åstadkommit. Man bör fråga sig hur kunde George W Bush och Tony Blair så enkelt komma undan de krigsförbrytelser som deras militära invasion innebar.

Men i Dagens Nyheters värld verkar det som om detta krig aldrig har ägt rum. Frågan är ju ytterst aktuell, eftersom det just nu pågår ett krig i Europa. USA:s krigsbrott vill Dagens Nyheter inte påminna sin läsekrets om. Invasionsdagen den 20 mars för tjugo års sedan går spårlöst förbi på Dagens Nyheters sidor.

Söker man på ordet Irak finns dock en text, som publicerades några dagar innan 20 årsdagen av USA:s och Storbritanniens invasion i Irak. Det är DN:s utrikeskommentator Michael Winiarski som skriver en text som handlar om Kina och där rubriken är: Så kan utmanaren Kina bli århundradets globala supermakt.

Artikeln handlar alltså inte om Irakkriget, men Winiarski beskriver varför man i stora delar av världen utanför Västeuropa och Nordamerika vänder sig bort från USA:

Krigen i Afghanistan, Irak och Libyen, som uppgavs syfta till att sprida demokrati och mänskliga rättigheter, åstadkom död, förintelse och terrorism i de invaderade länderna. Inte fred och demokrati.”

Så skrev DN:s utrikeskommentator Michael Winiarski den 17 mars i år. Det är den senaste text, där landet Irak är omnämnt i Dagens Nyheter. Ett uppriktig konstaterande, som visar effekterna av USA:s angreppskrig.

När USA och Storbritanniens styrkor invadera Irak den 20 mars 2003 var en stor majoritet av befolkningen i Sverige och många andra länder motståndare till kriget. Politiker och ledarskribenter som annars hyllade USA:s politik låg lågt med förhoppning att kriget snart skulle vara över. Två dagar efter USA:s och Storbritanniens invasion konstaterar DN:s ledarredaktion snusförnumstigt att Det svåraste väntar i Irak.

Den USA-ledda krigföringen i Irak är enligt uppgifter framgångsrik. Men den militära delen lär vara den minst komplicerade. Det är efter kriget som svårigheterna börjar, när freden ska vinnas.

Det rapporteras om amerikanska och brittiska framgångar i kriget. Markstyrkor avancerar i god fart, på vissa ställen möter de motstånd, på andra inte. Det rapporteras också om hur irakier ger upp. Minst 250 soldater ska exempelvis under fredagen ha överlämnat sig till brittiska marinkommandosoldater i Umm-Qasr…

Det finns därtill skäl för förbigångna stater att svälja stoltheten när omständigheterna nu är som de är. Alla goda krafter behövs för att utgången ska bli så positiv som möjligt.

Det handlar inte om hjälp med själva krigföringen; den lär nog amerikaner och britter i huvudsak vilja sköta på egen hand. Problem går visserligen att förutse. Misstag kan begås, oskyldiga bombas och, inte minst, den irakiske diktatorn kan förbli på fri fot..

För krigsmotståndarna finns alla skäl att samarbeta med Washington. Det handlar om att kraftsamla i de internationella organisationerna för att i möjligaste mån få USA tillbaka på det multilaterala spåret. Men det handlar också om att återuppbygga Irak efter kriget. Det handlar om att vinna freden.”

De “förbigångna staterna” – det är tydligen de länder, till exempel Sverige och Tyskland som motsatt sig invasionen – bör alltså efter två dagars krig, “med framgångar” för invasionsstyrkorna, “svälja stoltheten” och börja samarbeta med “Washington” (den US-amerikanska krigsförbrytarregeringen).

På invasions fjärde dag skrev Niklas Ekdahl den 23 mars 2003 en ledare, med den något kryptiska rubriken Från Clauswitz till Tommy Franks:

Dominoeffekten bådar inte gott för framtiden. Som väg till ökad säkerhet och frihet i Mellanöstern, Europa och USA är kriget ett gungfly, även om det just i dag finns anledning att glädjas med de miljoner plågade irakier som snart blir befriade från Saddam Husseins tyranni. I den delen är kriget trots alla invändningar moraliskt legitimt.

Carl von Clausewitz är mest känd för påståendet att “kriget är politikens fortsättning med andra medel”. Problemet i vår sköna nya värld är att terrorismen är utom räckhåll för både politikerna och marinkåren.

DN:s ledarskribent Niklas Ekdahl ursäktade alltså USA krigsbrott och påstod att de var moraliskt legitima. Ekdahls påstående om miljoner irakier som befrias är rent hånfullt med tanke på det lidande som det irakiska folket drabbades av på grund av invasionen.

Den starka opinionen mot USA:s och Storbritanniens överfall av Irak tvingade Dagens Nyheters ledarredaktion att ligga lågt. Opinionsmässigt hade det varit förödande för Dagens Nyheter att öppet backa upp krigsförbrytarna i Washington och London. Men tidningens texter visar ändå hur ledarredaktionen ursäktar krigsbrotten och i grund och botten anser att ändamålet – störtande av Saddam – helgar det skoningslösa kriget som hårt drabbar Iraks befolkning.

Att Dagens Nyheter varken på nyhetsplats eller i någon ledarkommentar nu berör 20-årsminnet av USA:s och Storbritanniens invasion är talande.

Irakierna har fått betala den amerikanska krigföringen med ett fullständigt sönderslaget land och miljoner döda, inte ‘hundratusentals’ som det brukar stå i morgonpress, till följd av USA:s och Storbritanniens kemiska krigföring är stora delar av landet fortfarande förgiftat. Följaktligen är såväl barnadödligheten som cancerfrekvensen extremt hög. Vattenrening och el fungerar fortfarande inte, trots att USA:s rent militära ockupation upphörde för 13 år sen och ersattes med en korrupt och samarbetsvillig lydregim”, konstaterade Jan Guillou, häromdagen i en kulturartikel i Aftonbladet.

Dagens Nyheters ledarredaktion vill naturligtvis inte idag konfronteras med sitt krypande inför de US-amerikanska och brittiska krigshökarna. USA:s krigsbrott i Irak har därför på 20-årsagen av angreppet inget nyhetsvärde i DN:s värld. Irak är idag en vit fläck på Dagens Nyheters politiska karta.

H Foste Hjälte

Se även eFOLKETS ledare 20 år sedan USA:s folkrättsvidriga angrepp på Irak.

You May Also Like