Foto: Hosny Salah / Pixabay. Bilden är från ett tidigare israeliskt terrorangrepp i Gaza-området.

I skuggan av Iran-konflikten riktar Israel fortsatta angrepp mot befolkningen i Gaza-området

Under natten har den israeliska krigsmakten riktat flyg- och stridsvagnsangrepp mot den centrala delen av Gaza-området.

Bland annat drabbades flyktinglägret Nuseirat. Flera invånare rapporteras ha dödats, och många skadats.

Den Israeliska krigsmakten har förvandlat hela norra Gaza till en ruinöken. Majoriteten av invånarna har flytt till områdets centrala  och södra delar. Men nu har också områdets centrala del, med staden Khan Yunis utsatts för total demolering och vad gäller den södra delen kring staden Rafah har Israels regering nu förklarat att datum för den planerade massiva insatsen av markstridskrafter är spikat.

Detta har lett till att grupper av palestinier nu försökt ta sig norrut, tillbaka till de platser som de tidigare flytt ifrån. Dessa har angripits av israelisk militär. Igår (söndag) rapporterades fem palestinier på väg norrut ha dödats av en israelisk styrka.

Den israeliska kolonialmaktens strategi går uppenbarligen ut på att göra Gaza obeboeligt, och att genom massivt våld fördriva den palestinska befolkningen.

I Gaza bedriver den israeliska krigsmakten sedan ett halvår tillbaka två krig: Ett krig mot Hamas och övriga beväpnade miliser, och ett renodlat terroristiskt krig mot den försvarslösa befolkningen.

För allt fler i omvärlden framstår det som uppenbart att hänvisningen till “kriget mot Hamas” är ett sätt för Israel att genomföra sitt huvudmål: den folkfördrivning som inleddes redan 1948.

Det är också mot denna bakgrund som den våg av trakasserier, fängslanden och dödande som Israels fascistoida bosättarligor med stöd från polis och militär igångsatt och intensifieras också på Västbanken.

Att det från kolonialstaten Israels sida handlar om en medveten folkmordspolitik blir det nu i omvärlden allt färre som förnekar.

You May Also Like