Fascistiskt ungdomsgäng, som kan utöva våld, trakasserier och hot därför att högerns våldsverkare skyddas av militären, polisen och överklassens kuppregering.

Bolivia: Kuppregimen hotar med våld inför valet

Översättning: Zoltan Tiroler.

De två artiklarna från Telesur har tidigare (9/10) varit publicerade på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Kuppregimen bereder vägen för våld från de extrema högergrupperna om vänsterns Luis Arce vinner valen, vilket alla opinionsundersökningar pekar på

Bolivias kandidat till presidentposten, Lusi Arce från MAS (Movimiento Al Socialismo) uppmärksammar det internationella samfundet på hoten om våld inför valen 18 oktober. Arce framförde farhågor efter att kuppregimens ministrar Arturo Murillo och Daniel Humerez påstått att MAS vill destabilisera landet efter valet.

De tillkännagav också bildandet av en anti-terroristenhet för att bekämpa denna påstådda destabilisering. Det banar vägen för ett våldsamt svar från extremhögern om Arce vinner. Arce påminde om de upprepade försöken att byta valdatum och försöken att förbjuda hans parti MAS från att över huvud taget ställa upp i valet. Något som en domstol inte godkände i måndags.

Uttalanden nyligen av den faktiska regeringen visar att de inte ger upp sina försök att sabotera valprocessen, att de försöker framkalla fruktan och nu hotar med att använda militärt våld. Jag upprepar: vilka andra provokationer är de beredda att ta till för att förhindra valen?, varnar Arce.

Vi uppmärksammar det internationella samfundet på farorna vi står inför för att återupprätta demokratin i Bolivia. Därför ber vi om ert stöd och aktiva övervakning under valkampanjen, valdagen 18 oktober och dagarna efter valen.

Lokala medier uppger att Murillo har köpt in tårgas och annan kravallutrustning. Valurnorna kommer att vaktas av samma väpnade styrkor som stödde kuppen. Därför är möjligheten till manipulation för att tvinga fram en andra valomgång fortfarande ett reellt hot.

MAS´ kandidat uppmanar det internationella samfundet att garantera valprocessen också efter att resultaten tillkännagivits. Förra veckan avslöjade myndigheterna att fem internationella team är ackrediterade i landet. Här finns EU, Carter Center, the Inter-American Union of Electoral Organizations, the Association of Electoral Organizations of South America, och the Organization of American States (OAS). Särskilt OAS och EU bidrog till att utlösa den kupp som tvingade den tidigare presidenten Evo Morales att gå i exil. [Efter att OAS påstått att det förekommit valfusk och fick stöd av EU. Senare har det visat sig att det var lögn, Evo Morales vann med den majoritet som uppgavs.]

Telesur 201006

Bolivia: Arce Warns of Violent Threats Ahead of Elections

Fascistisk milis i aktion.

Kuppregimen har begått brott mot mänskligheten

En undersökning visar att såväl tortyr som flera mord utförts efter instruktioner från kuppregeringen.

Det är Bolivias Ombudsman som i torsdags publicerade en rapport som visar att den sittande regimen under Janine Añez begått brott mot mänskligheten i efterdyningarna av kuppen 20 oktober 2019.

Rapporten pekar på att tio månader efter kuppen så utsätts meningsmotståndare till kuppregimen fortfarande för förföljelse, deras mänskliga rättigheter kränks och kriminella njuter av straffrihet enligt dekret 4078.

Vad gäller de som greps i El Alto den 11 november 2019, i samband med en demonstration till stöd för den tidigare presidenten Evo Morales, säger rapporten att polisen anklagade dem utan att de fick rätt att försvara sig och utan att de betraktades som oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Det är en kränkning av deras rättigheter.

Undersökningen ger detaljer om flera mord och tortyr. Dessa utfördes på order av kuppregeringen. Dessutom tar rapporten upp avrättningen av 20 människor i Sacaba och Senkata, vilket betecknas som massakrer. Rapporten noterar att de genomfördes “systematiskt mot en civil befolkning och med vetskap, order och instruktioner utfärdade av övergångsregeringen. Detta utgör ett brott mot mänskligheten.”

Dessutom drar Ombudsmannen slutsatsen att polisen, de väpnade styrkorna och ministeriet har “kränkt rätten till sanning” eftersom de ändrat eller undanröjt övertygande bevis.

Telesurs journalist summerar:

Fram till idag har offren inte fått rättvisa för kränkningar av deras mänskliga rättigheter, inte heller har de delgetts bevis. Utpekade förövare i polis och/eller militär har inte identifierats i fallen av massakrer, mord och tortyr.

Ombudsmannarapporten på 300 sidor framhåller att Ombudsmannens byrå “hoppas att den nästa regeringen som väljs i fria val till presidentämbetet för den mångnationella staten, ska främja undersökningar tills fakta klargörs, ansvar fastställs och de skyldiga straffas.”

Enligt Escalante så är “de fakta som tagits fram i undersökningen av rapporten sammanfallande med rapporter som internationella organ som IACHR, OHCHR, Harvard Human Rights Clinic tagit fram om de systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter och med ITEI:s rapport om tortyr och misshandel av civila.”

Telesur 200917

Bolivia: Coup Gov’t Committed Crimes Against Humanity

You May Also Like