Blir vården en valfråga?

I en stundande valrörelse där invandrings – och brottslighetsfrågan verkar bli de frågor som kommer forma dagordningen, går nu två rikspartier in med ett försök att rikta strålkastarljuset mot en annan fråga – vård och omsorgsfrågan. Det är Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som står för detta försök.

Löfven sa i dagarna att vården kommer bli en av huvudfrågorna för S i valrörelsen, och att målet är att utöka vården med 14 000 anställda. Ett par dagar senare gick S ut med nyheten att de anslår en halv miljard till cancervården. Dessa nyheter släpps samtidigt med Socialstyrelsens rapport om behovet inom vården. Enligt rapporten råder det stor brist på vårdpersonal i landet, framförallt specialistsjuksköterskor och specialistläkare.

Kristdemokraterna har gått ut med att vårdfrågan blir deras huvudfråga till valet. De för fram det radikala förslaget att förstatliga sjukvården, och föreslår en nationell kriskommission för svensk sjukvård.

You May Also Like