Soraya Post (Fi)

Valdebatt: Dags att stå upp för vår demokrati!

Denna debattartikel har först varit
publicerad i Feministiskt Perspektiv

“Vi i Feministiskt Initiativ vill ha ett samhälle som respekterar alla människors rättigheter samt vår miljö och natur”, skriver Soraya Post (Fi) och konstaterar att de högerextrema nationalistiska politiska krafter som vinner mark i Europa vill, och agerar för, raka motsatsen.

En demokrati kräver aktiva medborgare som organiserar sig, står upp och tar ställning. Den 9 september är det dags för oss i Sverige att ta ställning. Vill vi ha ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle eller kommer vi att följa den högerextrema och nationalistiska vågen i resten av Europa och världen?

Nästan varje dag kan vi bevittna konsekvenserna av nationalistisk politik. Nationalister exkluderar alla som inte passar in i deras rasistiska och nationalistiska syn på samhället. De tror inte på allas lika värde.

De tror på stängda gränser och vill begränsa migranters och asylsökandes rättigheter. Den nya högerextrema regeringen i Italien vägrar att hjälpa migranter, de lämnar människor i nöd till sitt öde ute i havet. I Ungern vill den högerextrema regeringen bevara Ungern “etniskt homogent” och har tagit fram en ny lag “Stoppa Soros” som kommer att försvåra möjligheten för icke-statliga organisationer som kämpar för migranters rättigheter att verka i landet. För bara några dagar sedan hindrades en pastor från att ge mat till asylsökande som väntar i en transitzon vid Ungerns södra gräns.

De prioriterar inte jämställdhetsarbete och attackerar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter då de vill bestämma över kvinnors kroppar. Kvinnorörelser får minskade möjligheter till finansiering och de flesta kvinnorättsförsvarare blir utsatta för hat, trakasserier och hot om sexuellt våld.

I Polen vill den högernationalistiska regeringens införa hårdare abortlagar fastän landet redan har en av de mest restriktiva abortlagarna i Europa. I Sverige gäller fri abort fram till och med graviditetens 18:e vecka men Sverigedemokraterna vill bara ha fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan och Kristdemokraterna skriver på sin hemsida att “Abortlagen kan behöva ses över”.

De hotar hbtq-personers rättigheter. Enligt organisationen ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) är hbtq-personers rättigheter i Europa hotade för att det inte sker några framsteg, utvecklingen har stannat. Tyskland saknar fortfarande lagar för att skydda hbtq-personer från hattal. Situationen är ännu värre i Polen och Italien där hbtq-personer inte bara utsätts för diskriminering och men också fall av fysiskt våld har ökat. Enligt RFSL har Sverigedemokraterna sämst hbtq-politik.

De respekterar inte etniska och religiösa minoriteters rättigheter. Den italienska regeringen vill upprätta ett register över romer i Italien för att fördriva dem ur landet. Flera av ministrarna i Bulgariens ultranationalistiska koalitionsregering har dömts för hatbrott mot romer. I vårt grannland Danmark är det nu förbjudet att bära burka och niqab.

De tror inte på klimatförändringar. USA:s nationalistiska president Donald Trump har vid flera tillfällen sagt att han inte tror på klimatförändringar och har stoppat flera miljölagar och klimatavtal. Sverigedemokraterna verkar följa samma klimatförnekar-retorik. Den polska regeringen skövlade Europas sista och äldsta urskog Bialowieza, trots stark kritik från EU, och den bulgariska regeringen planerar att bygga en motorväg genom nationalparken Pirin, trots stora protester från miljöorganisationer.

De struntar i rättsstatsprincipen och alla EU:s fördrag som handlar om att vi ska verka för samhällen som präglas av inkludering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet. De är helt enkelt anti-tesen till en feministisk politik. Vi i Feministiskt initiativ vill ha ett samhälle som respekterar alla människors rättigheter samt vår miljö och natur. Vi bygger och sprider vår politik genom närmare hundra aktiva lokalavdelningar, allt genom helt ideella krafter som helhjärtat tror på det demokratiska samtalet och mänskliga rättigheter.

Årets val är ett ödesval för vår demokrati – som kvinna, feminist och rom känner jag rädsla och oro över den växande nationalismen i Sverige och globalt. En demokrati kräver aktiva medborgare som organiserar sig, står upp och tar ställning. Ta ställning och kom med oss, vi gör det tillsammans med kärleken drivkraft!

Soraya Post,
EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ

Detta är ett inlägg i valdebatten som tidigare
publicerats i nättidningen Feministiskt Perspektiv

You May Also Like