– EU-kommissionen har inte hållit vad den lovat. Förslag på ny djurskyddslagstiftning finns, men den läggs inte fram, och det är ett svek mot både medborgarna och djuren, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt… (Foto: Djurens Rätt)

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt ger sig ut på Europaturnén “For the Animals”

I en tid där flera diskussioner om djurvälfärd pågår och beslut som direkt påverkar hur djur behandlas ska fattas, vill djurrättsorganisationen Djurens Rätt sprida medvetenhet om djurens egentliga situation. Organisationen ger sig därför ut på vägarna i Europa för att ge medborgare möjligheten att med egna ögon se hur djuren i djurfabrikerna behandlas, och varför den utlovade uppdateringen av EU:s djurskyddslagstiftning behöver komma på plats snarast möjligt.

– Hur vi behandlar djur är en av vår tids stora ödesfrågor. Genom vår turné i Europa kommer vi att belysa det systematiska lidande som djuren i djurfabrikerna utsätts för varje dag. Som Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation, är det nödvändigt för oss att lyfta den här frågan till en bredare publik och visa verkligheten för Europas djur, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt.

Benny Andersson.

Mobil utställning

Den mobila utställningen kommer att innehålla interaktiva upplevelser och informationsmaterial om djurens situation i Europas djurfabriker. Förutom mer kunskap om djurfabriker kommer besökarna att få en insikt i de utmaningar som djuren står inför, och vilka möjligheter som finns för förändring. Genom att ta den mobila utställningen direkt till EU:s medborgare hoppas Djurens Rätt kunna engagera och utbilda allmänheten, samt påverka beslutsfattare att prioritera djurens rättigheter och förbättra lagstiftningen.

Med turnén “For the Animals” vill Djurens Rätt bedriva påverkansarbete runt om i Europas storstäder och vill därmed skapa bryggan mellan djurens situation, allmänheten och beslutsfattarna. Ett unikt inslag i Djurens Rätts Europaturné är deras medföljande mobila utställning, där man kommer att kunna erbjuda besökarna informativa, kunskapsbyggande och engagerande aktiviteter om djurrätt och djurvälfärd…

“Ett svek mot medborgarna och djuren”

– EU-kommissionen har inte hållit vad den lovat. Förslag på ny djurskyddslagstiftning finns, men den läggs inte fram, och det är ett svek mot både medborgarna och djuren. Genom Europaturnén kommer Djurens Rätt att rikta strålkastarljuset på djurens behov och deras rättigheter, säger Benny Andersson.

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt har sedan grundandet år 1882 arbetat globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Med den nya Europaturnén ”For the Animals” tar organisationen nästa kliv med syftet att sätta djurskydd högre upp på EU-kommissionens dagordning. Första stoppet på turnén blir i Helsingfors den 6 juni, följt av besök i bland annat Berlin, Madrid och Lissabon, för att slutligen nå EU:s högsäte i Bryssel till hösten.

Aktuell turnéplan finns via denna länk.

Läs också:

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt har kartlagt “djurvänliga kandidater” inför EU-valet

Djurrättsorganisation uppmärksammade kornas hotade betesrätt

You May Also Like