Målet är att Eskilstuna Kommun ska vara klimatpositivt år 2045… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Eskilstunas nya klimatmål är i linje med Parisavtalet

Klimatprogram Eskilstuna har nu antagits av Kommunfullmäktige. Programmet har tagits fram i bred samverkan med representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi.

Klimatprogrammet fastställer ett gemensamt klimatmål där Eskilstuna med sina två tätorter och landsbygd ska vara klimatpositiva år 2045, heter det i ett pressmeddelande från Kommunen. Målen innebär att vi som bor och verkar i Eskilstuna Kommun behöver minska våra utsläpp ”kraftigt” de närmaste åren och hitta sätt att fånga in mer växthusgaser än vad vi släpper ut. I klimatprogrammet framgår att var och en behöver ta ansvar för de områden man har rådighet över – och fem särskilt viktiga fokusområden pekas ut att samlas kring.

Näringslivet vill bidra

– Klimatprogrammet blir en avgörande grund att stå på inför det åtagande Eskilstuna Kommun och hela dess samhälle har för att bromsa konsekvenserna av klimatförändringarna och det som orsakar dessa förändringar i sig. För att skapa förutsättningar för att nå klimatmålen måste vi jobba tillsammans med näringsliv, organisationer, offentlig verksamhet, akademi och invånare, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Jimmy Jansson

– Kommunkoncernen ska därför stödja våra företagare och invånare i Eskilstuna i det arbetet. Det passar utmärkt att väva in det med arbetet att förbättra företagsklimatet. Vi ser också ett näringsliv som är ivrigt och vill bidra till omställningen, som ser möjligheter och konkurrensfördelar. Kommunorganisationen tar därför ansvar för att samordna, kommunicera och följa upp våra gemensamma resultat, men arbetet måste vi alla göra som medborgare, medarbetare, företagare och anställda. Det är då vi får resultat och gör skillnad, säger Jimmy Jansson.

Kartlagt klimatpåverkan

Eskilstuna Kommunkoncern, som en av Eskilstunas aktörer, arbetar enligt de systematiska steg som framgår i Klimatprogrammet och har under året kartlagt den egna klimatpåverkan.

– Kartläggningen ger bra underlag till förvaltningar och bolag att arbeta för klimatet utifrån deras eget ansvarsområde och kompetens. Kommunens åtgärder kan bidra till att minska egna utsläpp, men också till att förbättra förutsättningar för andra att minska sina, säger Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

Kristina Birath

– Kommunkoncernens plan för klimat är vårt eget bidrag till Eskilstunas klimatprogram, och tillsammans med alla andra kan Eskilstuna bli klimatpositivt år 2045, menar Kristina Birath.

Målet är att Eskilstuna Kommun ska vara klimatpositivt år 2045. (Foto: Eskilstuna Kommun)

Den som vill fördjupa sig i Klimatprogram Eskilstuna kan läsa mer här.

Läs också:

You May Also Like