Javier Melei. Avfotografterat från dataskärmen.

Att vara liberal är att vara kluven

Att vara liberal är att vara kluven – Så kluven att Argentinas nyvalda galning till president kallas liberal – till och med ultraliberal.

”Att vara liberal är att vara kluven” är ett gammalt uttryck som sägs ha myntats av dåvarande Folkpartiledaren Gunnar Helén.

Uttrycket syftar förmodligen på att det finns olika ”strömningar” inom liberalismen.

Vi har ”nyliberalismen” som förespråkar lägre skatter, färre statliga regleringar och att individen i stort sett ska få göra som den vill. Att det inte ska finnas några förbud eller tvång.

Vi har ”socialliberalismen” som menar att marknadskrafterna inte kan släppas helt fria. Att det måste finnas ett socialt skyddsnät och att staten, det offentliga, måste gripa in för att sätta vissa gränser för ”den fria marknaden”.

Jag brukar kalla det ”liberalism med mänskligt ansikte”

Inom dagens liberala parti lyser ”socialliberalismen” i stort sett med sin frånvaro. I stället är det ”marknadsliberalismen” som tagit över.

Marknadsliberalerna menar att marknaden fungerar bäst om den lämnas i fred. Det är den ideologin som nu är förhärskande, inte bara inom liberalerna, och som yttrar sig i att så mycket som möjligt av det vi äger gemensamt ska säljas ut och privatiseras därför att marknaden sköter det bäst.

Följderna av detta ser vi dagligen. Telekommunikation, kollektivtrafiken, pensionssystemet, apoteken, skolan, sjukvården, barnomsorgen, äldreomsorgen, elförsörjningen, bilprovningen, utförsäljning av allmännyttans bostäder med mera, med mera.

Överallt där man sålt ut och privatiserat, och där vinstdrivande företag tagit över , är det problem. Det blev varken bättre eller billigare för ”vanligt folk”.

Allt var, och är, inte perfekt inom den offentliga sektorn. Men lösningen är inte utförsäljningar och privatiseringar. Lösningen är en demokratisering av den offentliga sektorn.

I och med presidentvalet i Argentina där galningen Javier Milei segrade har vi fått ännu en variant av liberalism – ”ultraliberalism”:

”Ultraliberalen Milei blir Argentinas näste president”, skriver GöteborgsPosten, som kallar sig oberoende liberal.

Denne ”ultraliberal”, som är klimatförnekare och förnekar att det var diktatur i Argentina när det var diktatur i Argentina.

Han vill avskaffa centralbanken och införa US-dollar som valuta i Argentina.

Han förespråkar organhandel, att folk ska sälja sina organ ”som en väg ur fattigdomen”

Han föreslår omfattande privatiseringar av statliga företag.

Han vill se fler privata alternativ och framhåller den svenska skolan som ett föredöme. Då vet han inte hur den svenska skolan fungerar nu när den blivit en tummelplats för giriga skolkoncerner där skattepengar ”omvandlas” till privata vinster.

Brasilien har blivit ett ”kommunistland” som han vill bryta förbindelserna med. I stället vill han stärka förbindelserna med USA och Israel. Lite taskig tajming kan tyckas med tanke på att Israels krigsmakt nu håller på att utplåna Gaza.

Han kallar påve Franciskus, som kommer från Argentina, för ”ondskans representant på jorden”

Inte helt förvånande jämförs Javier Milei med Donald Trump och Brasiliens förre president Jair Bolsonaro.

Jag undrar vad de svenska (marknads)liberalerna tycker om att Milei nu även i liberal press kallas ultraliberal? Att man använder begreppet liberal i beskrivningen av Javier Milei?

Vi har ju den gamla skrönan om bofinken – Får en bofink se ut hur som helst?. (se lästips)

Nu kan man fråga – Får en liberal se ut hur som helst?

Lästips:

Ultraliberalen Milei bli Argentinas näste president – GöteborgsPosten 20 november 2023

Argentinska militärjuntan 1976-1983 – Wikipedia. (här kan ni läsa om den diktatur som enligt Milei inte var en diktatur)

Får en bofink se ut hur som helst? – eFOLKET 21 februari 2023

Rolf Waltersson

You May Also Like